Loonheffingen, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, pensioenen; prijsgeven [...] door directeur-grootaandeelhouder i.v.m. onderdekking

Geldend van 29-03-2013 t/m heden

Wetstechnische informatie voor circulaire.divisie1/tekst

Informatie geldend op 29-03-2013

Regelgeving die op dit onderdeel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit onderdeel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina