Besluit geheimverklaring aanbesteding in kader van doorontwikkeling risicodetectiesysteem [...] van het bepaalde in de Wet controle op rechtspersonen (CoR)

[Regeling vervallen per 01-04-2013.]
Geldend van 29-03-2013 t/m 31-03-2013

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie tot geheimverklaring van de aanbesteding in het kader van de doorontwikkeling van het risicodetectiesysteem RADAR ter uitvoering van het bepaalde in de wet Controle op Rechtspersonen (CoR)

De Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 13 van het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten (BAO)1;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2013]

Geheim verklaard wordt de aanbesteding voor de selectie van een partij aan wie de Staat der Nederlanden, althans het Ministerie van Veiligheid en Justitie een opdracht voor leveringen en/of diensten op het gebied van ICT zal verstrekken ten behoeve van de doorontwikkeling van het risicodetectiesysteem RADAR. Deze opdracht zal worden verstrekt ter uitvoering van het bepaalde in de wet Controle op Rechtspersonen (CoR). Geheimverklaring is geboden daar de vertrouwelijkheid van de werking van het risicodetectiesysteem en wijze waarop de screening van (rechts)personen plaatsvindt in het geding is.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in de Staatscourant.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 maart 2013

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

  1. Stb 2005/408, zoals gewijzigd bij besluiten d.d. 7 december 2005 en 5 februari 2013. Door middel van artikel 13 BAO is artikel 14 van de richtlijn 2004/18/EG, L 134/114 in de Nederlandse rechtsorde geïmplementeerd.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina