Besluit vervanging personeelsdossiers Dienst Justitiële Inrichtingen

Geldend van 01-05-2013 t/m heden

Besluit vervanging personeelsdossiers Dienst Justitiële Inrichtingen

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

De archiefbescheiden van de Dienst Justitiële Inrichtingen met betrekking tot de personeelsdossiers, zoals beschreven in de selectielijst, zijn en worden vervangen door reproducties met inachtneming van de regeling.

Artikel 5

Het Handboek Substitutie voor de Dienst Justitiële Inrichtingen is als bijlage bij dit besluit gevoegd en wordt met dit besluit tevens vastgesteld.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd; de bijlage ligt voor de belanghebbenden ter inzage bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Den Haag, 4 maart 2013

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

De hoofddirecteur van de Dienst Justitiële Inrichtingen,

P. Hennephof

Bijlage

[Red: Ligt ter inzage bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.]

Terug naar begin van de pagina