Beleidswijziging inzake onverzekerd rijden en recidiveregeling strafvorderingsbeleid OM

Geraadpleegd op 21-03-2023.
Geldend van 25-03-2013 t/m heden

Beleidswijziging naar aanleiding van de arresten van de Hoge Raad van 5 maart jl. (LJN BZ3230 en LJN BZ3257) betreffende artikel 30 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM), inzake onverzekerd rijden en de recidiveregeling in het strafvorderingsbeleid van het Openbaar Ministerie

Naar aanleiding van deze arresten kan in zaken met pleegdatum van vóór 1 juli 2011 de recidiveregeling van de Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen (2011R001) weer worden toegepast. Deze regeling luidt als volgt.

4.1.1. Recidiveregeling overtredingen artikelen 30 en 34 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM)(uitgezonderd bromfietsen)

De recidiveregeling t.a.v. de overtredingen van artikelen 30 en 34 WAM luidt voor de met motorrijtuigen, uitgezonderd bromfietsen,1 gepleegde overtredingen als volgt:

Eerste overtreding:

OM-transactie of OM-strafbeschikking: € 440

Eis ter zitting: geldboete € 500

Tweede overtreding (binnen twee jaar na afdoening van de eerste overtreding):

Geen transactie. OM-strafbeschikking of eis ter zitting: geldboete € 600 en vier maanden ontzegging van de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk

Derde overtreding (binnen vier jaar na afdoening van de eerste overtreding):

Geen transactie of strafbeschikking, eis ter zitting: twee weken hechtenis onvoorwaardelijk1 en zes maanden ontzegging van de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk; eventueel verbeurdverklaring van het inbeslaggenomen voertuig

1 Hechtenis kan in geval van een overtreding door een minderjarig niet worden geëist.

4.1.2. Recidiveregeling overtredingen artikelen 30 en 34 WAM (bromfietsen)

Voor de met een bromfiets gepleegde overtreding van de artikelen 30 en 34 WAM (feitcodes A 901a t/m d, A 902, A 903a t/m c en A 904) geldt de volgende recidiveregeling:

Eerste overtreding:

OM-transactie of OM-strafbeschikking: € 310

Eis ter zitting: € 370

Tweede overtreding (binnen twee jaar na afdoening van de eerste overtreding):

Geen transactie. OM-strafbeschikking of eis ter zitting: geldboete € 440 en vier maanden ontzegging van de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk

Derde overtreding (binnen vier jaar na afdoening van de eerste overtreding):

Geen transactie, eis ter zitting: tien dagen hechtenis onvoorwaardelijk en zes maanden ontzegging van de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk; eventueel verbeurdverklaring van het inbeslaggenomen voertuig

  1. Onverzekerd rijden: zie in de bijlage de feitnummers A 914a t/m d, A 915, A 917a t/m c en A 918. ^ [1]
Naar boven