Wijzigingsregeling Regeling LNV-subsidies, enz. (garantstelling aquacultuur en vermindering fijn stof)

Geldend van 01-04-2013 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 20 maart 2013, nr. WJZ/13037503, houdende wijziging van de Regeling LNV-subsidies en het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2013 (garantstelling aquacultuur en vermindering fijn stof)

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 maart 2013

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina