Instellingswet Autoriteit Consument en Markt

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2021. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 17-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2022.
Geldend van 01-05-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0033043
Rechtsgebied Contracten, schade en aansprakelijkheid | Consumentenrecht
Overheidsthema Economie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014
 3. ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014
 4. Archiefbeheersregeling ACM 2013
 5. Beleidsregel Regulatorische accountingregels 2004
 6. Beschikking toewijzing radio-frequenties ten behoeve van de concessiehouder van de telecommunicatie-infrastructuur
 7. Besluit aanwijzing toezichthouders ACM
 8. Besluit doorberekening kosten ACM
 9. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
 10. Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten
 11. Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet en Wet telecommunicatievoorzieningen BES
 12. Besluit vertrouwensdiensten
 13. Bestuursreglement ACM
 14. Frequentiebesluit 2013
 15. Postbesluit 2009
 16. Regeling aanvullende bepaling doorberekening kosten ACM in 2014
 17. Regeling doorberekening kosten ACM
 18. Regeling gegevensuitwisseling ACM en ministers
 19. Regeling gegevensverstrekking ACM 2019
 20. Regeling gegevensverstrekking Mededingingswet
 21. Regeling vertrouwensdiensten
 22. Regeling wijziging diverse regelingen (opheffing bedrijfslichamen en overname taken)
 23. Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders
 24. Uitgiftebeleid mobiele nummers ACM

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Boetebeleidsregel ACM 2014

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 4.2
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 3. Beleidsregels combinatieovereenkomsten 2013
  Tekst: tekst
 4. Besluit doorberekening kosten ACM
  Artikel: 1
 5. Boetebeleidsregel ACM 2014
  Bijlagen: behorende bij artikel 2.5, tweede lid, en artikel 2.7, derde lid, van de Boetebeleidsregels ACM 2014, 1
 6. Verzamelwet EZK 2022
  Artikel: VI
 7. Werkwijze bij concentratiezaken
  Bijlage: Werkwijze bij concentratiezaken
 8. Wet elektronische publicaties
  Artikel: 5.3
 9. Wet open overheid
  Artikel: 9.52

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-05-2022

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 36481
Wijziging 11-11-2020 Stb. 2021, 9 35467
Wijziging 28-02-2013 Stb. 2013, 102 33186
Wijziging 25-10-2021
samen met
25-10-2021
Stb. 2021, 500
samen met
Stb. 2021, 499
35112
samen met
33328
25-10-2021 Stb. 2021, 499
Wijziging 15-12-2021 Stb. 2022, 23 35889 07-02-2022 Stb. 2022, 100
Wijziging 11-11-2020 Stb. 2021, 9 35467 18-05-2021 Stb. 2021, 254
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 262 35218 01-04-2021 Stb. 2021, 176
Wijziging 11-11-2020 Stb. 2021, 9 35467 02-02-2021 Stb. 2021, 74
Wijziging 05-12-2018 Stb. 2018, 487 34987 18-12-2018 Stb. 2018, 488
Wijziging 23-12-2015 Stb. 2016, 22 34190 23-03-2016 Stb. 2016, 123
Wijziging 25-06-2014 Stb. 2014, 247 33622 02-07-2014 Stb. 2014, 266
Wijziging 30-09-2015 Stb. 2015, 361 33965 30-11-2015 Stb. 2015, 473
t/m 01-01-2015 1) Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 212 34024 04-06-2015 Stb. 2015, 212
Wijziging 10-12-2014 Stb. 2014, 581 33976 02-07-2014 Stb. 2014, 266
Wijziging 25-06-2014 Stb. 2014, 247 33622 02-07-2014 Stb. 2014, 266
Wijziging 25-06-2014 Stb. 2014, 247 33622 02-07-2014 Stb. 2014, 266
Nieuwe-regeling 28-02-2013 Stb. 2013, 102 33186 01-03-2014 Stb. 2014, 101
Nieuwe-regeling 28-02-2013 Stb. 2013, 102 33186 13-03-2013 Stb. 2013, 103

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 6a1)
Naar boven