Instellingswet Autoriteit Consument en Markt

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 12m

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Boetebeleidsregel ACM 2014

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  1. Mededingingswet
    Artikel 25ma
Terug naar begin van de pagina