Instellingswet Autoriteit Consument en Markt

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014
  Artikel: 1
 2. Aanbestedingswet 2012
  Artikel: 1.1
 3. Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied
  Artikel: 1.1
 4. Archiefbeheersregeling ACM 2013
  Artikel: 1
 5. Begrippencode gas
  Artikel: 1.1
 6. Beleidsregel ACM beoordeling doelmatige kosten van niet-reguliere uitbreidingsinvesteringen
  Artikel: 1
 7. Beleidsregel concentraties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars
  Artikel: 1
 8. Beleidsregel criteria voor afwijkingen EU Aansluitverordeningen
  Artikel: 1
 9. Beleidsregel factureringstermijnen energie
  Artikel: 1
 10. Beleidsregel internationale passagiersvervoerdienst
  Artikel: 1
 11. Beleidsregel inzake toezicht artikel 10a, lid 3 van de Gaswet
  Artikel: 1
 12. Beleidsregel kenbaarheid internetsnelheden
  Artikel: 1
 13. Beleidsregel kosteloos beëindigingsrecht artikel 7.2 Telecommunicatiewet
  Artikel: 1
 14. Beleidsregel massaschade
  Artikel: 1
 15. Beleidsregel mobiele aankiesbaarheid 112
  Artikel: 1
 16. Beleidsregel nummerportabiliteit in verband met ongewenste overstap
  Artikel: 1
 17. Beleidsregel ontheffingen codes energie
  Artikel: 1
 18. Beleidsregel toekenning en intrekking informatienummers
  Artikel: 1
 19. Beleidsregels bestuurlijke boetes vervoerswetgeving ACM
  Artikel: 1
 20. Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken over door de ACM uit te oefenen taken in de elektronische communicatiesector
  Artikel: 1
 21. Beschikking verlening concessie postdienstverlening Caribisch Nederland
  Artikel: 1
 22. Besluit controle op rechtspersonen
  Artikel: 2
 23. Besluit mandaat en machtiging Autoriteit Consument en Markt (ex art. 96a, eerste lid, Spoorwegwet)
  Artikel: 1
 24. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Consument en Markt
  Artikel: 1
 25. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
  Artikel: 1
 26. Besluit taken telecommunicatie en post en vergoedingen post BES
  Artikel: 1
 27. Besluit tarieven en voorwaarden van overige luchthavens
  Artikel: 1
 28. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikel: 1
 29. Bestuursreglement ACM
  Artikel: 1
 30. Boetebeleidsregel ACM 2014
  Artikel: 1.1
 31. Dienstenwet
  Artikel: 1
 32. Drinkwaterbesluit
  Artikel: 1
 33. Drinkwaterwet
  Artikel: 48
 34. Elektriciteitswet 1998
  Artikel: 1
 35. Gaswet
  Artikel: 1
 36. Instellingswet Autoriteit Consument en Markt
  Artikelen: 1, 5, 6a, 6b, 7, 42, 44
 37. Klachtenregeling ACM
  Artikel: 1
 38. Loodsenwet
  Artikel: 1
 39. Mededingingswet
  Artikel: 1
 40. Nummerplan voor identiteitsnummers ten behoeve van internationale mobiliteit (IMSI-nummers)
  Artikel: 1
 41. Postwet 2009
  Artikel: 1
 42. Richtsnoeren Indiening codevoorstel
  Artikel: 1
 43. Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders
  Artikel: 1
 44. Richtsnoeren inzake toezicht op artikel 16Aa van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 7a van de Gaswet
  Artikel: 1
 45. Scheepvaartverkeerswet
  Artikel: 1
 46. Spoorwegwet
  Artikel: 1
 47. Telecommunicatiewet
  Artikel: 1.1
 48. Uitgiftebeleid geografische nummers
  Artikel: 1
 49. Uitvoeringsregel ACM pensioenfondsen
  Artikel: 1
 50. Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening
  Artikel: 1
 51. Voorlopig bestuursreglement ACM
  Artikel: 1
 52. Warmtewet
  Artikel: 1
 53. Werkwijze geschilbeslechting energie
  Artikel: 1
 54. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  Artikel: 27
 55. Wet elektriciteit en drinkwater BES
  Artikelen: 1.1, 6.10
 56. Wet handhaving consumentenbescherming
  Artikel: 1.1
 57. Wet luchtvaart
  Artikelen: 8.1b, 8.40a
 58. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 1:25a
 59. Wet personenvervoer 2000
  Artikel: 1
 60. Wet post BES
  Artikel: 27
 61. Wet telecommunicatievoorzieningen BES
  Artikel: 44b
 62. Wet uitvoering EU-handelingen energie-efficiëntie
  Artikelen: 1, 31
 63. Woningwet
  Artikel: 53

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina