Instellingswet Autoriteit Consument en Markt

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0033043
RechtsgebiedContracten, schade en aansprakelijkheid | Consumentenrecht
OverheidsthemaEconomie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014
 3. ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014
 4. Archiefbeheersregeling ACM 2013
 5. Beleidsregel Regulatorische accountingregels 2004
 6. Beschikking toewijzing radio-frequenties ten behoeve van de concessiehouder van de telecommunicatie-infrastructuur
 7. Besluit aanwijzing toezichthouders ACM
 8. Besluit bel-me-niet-register
 9. Besluit doorberekening kosten ACM
 10. Besluit elektronische handtekeningen
 11. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
 12. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM werkzaamheden Taskforce Zorg
 13. Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten
 14. Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet
 15. Bestuursreglement ACM
 16. Frequentiebesluit 2013
 17. Postbesluit 2009
 18. Regeling aanvullende bepaling doorberekening kosten ACM in 2014
 19. Regeling doorberekening kosten ACM
 20. Regeling gegevensuitwisseling ACM en ministers
 21. Regeling gegevensverstrekking ACM
 22. Regeling gegevensverstrekking Mededingingswet
 23. Regeling tarieven bel-me-niet-register 2014
 24. Regeling wijziging diverse regelingen (opheffing bedrijfslichamen en overname taken)
 25. Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders
 26. Uitgiftebeleid mobiele nummers ACM
 27. Voorlopig bestuursreglement ACM
 28. Wijzigingsregeling Regeling tarieven bel-me-niet-register

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Boetebeleidsregel ACM 2014

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 2. Beleidsregels combinatieovereenkomsten 2013
  Tekst: tekst
 3. Besluit doorberekening kosten ACM
  Artikel: 1
 4. Boetebeleidsregel ACM 2014
  Bijlagen: behorende bij artikel 2.5, tweede lid, en artikel 2.7, derde lid, van de Boetebeleidsregels ACM 2014, 1
 5. Regeling gegevensverstrekking ACM
  Artikel: 1
Terug naar begin van de pagina