Instellingswet Autoriteit Consument en Markt

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-07-2016

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014
  Artikel: 1
 2. Aanbestedingswet 2012
  Artikel: 1.1
 3. Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied
  Artikel: 1.1
 4. Archiefbeheersregeling ACM 2013
  Artikel: 1
 5. Begrippencode elektriciteit
  Artikel: 1.1
 6. Begrippencode gas
  Artikel: 1.1
 7. Beleidsregel ACM beoordeling doelmatige kosten van bijzondere investeringen
  Artikel: 1
 8. Beleidsregel clementie
  Artikel: 1
 9. Beleidsregel concentraties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars
  Artikel: 1
 10. Beleidsregel factureringstermijnen energie
  Artikel: 1
 11. Beleidsregel internationale passagiersvervoerdienst
  Artikel: 1
 12. Beleidsregel inzake toezicht artikel 10a, lid 3 van de Gaswet
  Artikel: 1
 13. Beleidsregel massaschade
  Artikel: 1
 14. Beleidsregel procedure voor ontheffingen ex artikel 37a Elektriciteitswet
  Artikel: 1
 15. Beleidsregels bestuurlijke boetes vervoerswetgeving ACM
  Artikel: 1
 16. Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken over door de ACM uit te oefenen taken in de elektronische communicatiesector
  Artikel: 1
 17. Beschikking verlening concessie postdienstverlening Caribisch Nederland
  Artikel: 1
 18. Besluit controle op rechtspersonen
  Artikel: 2
 19. Besluit elektronische handtekeningen
  Artikel: 2
 20. Besluit exploitatie luchthaven Schiphol
  Artikel: 1
 21. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Consument en Markt
  Artikel: 1
 22. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
  Artikel: 1
 23. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM werkzaamheden Taskforce Zorg
  Artikel: 1
 24. Besluit taken telecommunicatie en post en vergoedingen post BES
  Artikel: 1
 25. Besluit tijdelijke aanwijzing toezichthoudend orgaan, een nationaal orgaan voor informatieveiligheid en een gegevensbeschermingsautoriteit
  Artikel: 2
 26. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikel: 1
 27. Bestuursreglement ACM
  Artikel: 1
 28. Boetebeleidsregel ACM 2014
  Artikel: 1.1
 29. Dienstenwet
  Artikel: 1
 30. Drinkwaterbesluit
  Artikel: 1
 31. Drinkwaterwet
  Artikel: 48
 32. Elektriciteitswet 1998
  Artikel: 1
 33. Gaswet
  Artikel: 1
 34. Instellingswet Autoriteit Consument en Markt
  Artikelen: 1, 5, 6a, 6b, 7, 42, 44
 35. Klachtenregeling ACM
  Artikel: 1
 36. Loodsenwet
  Artikel: 1
 37. Mededingingswet
  Artikel: 1
 38. Nummerplan voor identiteitsnummers ten behoeve van internationale mobiliteit (IMSI-nummers)
  Artikel: 1
 39. Postwet 2009
  Artikel: 1
 40. Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie
  Artikel: 1
 41. Regeling gegevensverstrekking ACM
  Artikel: 22
 42. Regeling vertrouwenslijst
  Artikel: 1
 43. Richtsnoeren Indiening codevoorstel
  Artikel: 1
 44. Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders
  Artikel: 1
 45. Richtsnoeren inzake toezicht op artikel 16Aa van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 7a van de Gaswet
  Artikel: 1
 46. Scheepvaartverkeerswet
  Artikel: 1
 47. Spoorwegwet
  Artikel: 1
 48. Telecommunicatiewet
  Artikel: 1.1
 49. Uitgiftebeleid geografische nummers
  Artikel: 1
 50. Uitvoeringsregel ACM pensioenfondsen
  Artikel: 1
 51. Voorlopig bestuursreglement ACM
  Artikel: 1
 52. Warmtewet
  Artikel: 1
 53. Werkwijze geschilbeslechting energie
  Artikel: 1
 54. Wet elektriciteit en drinkwater BES
  Artikelen: 1.1, 6.10
 55. Wet handhaving consumentenbescherming
  Artikel: 1.1
 56. Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiƫntie
  Artikel: 1
 57. Wet luchtvaart
  Artikel: 8.1b
 58. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 1:25a
 59. Wet personenvervoer 2000
  Artikel: 1
 60. Wet post BES
  Artikel: 27
 61. Wet telecommunicatievoorzieningen BES
  Artikel: 44b
 62. Woningwet
  Artikel: 53

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina