Instellingsbesluit Klachtenadviescommissie Wsnp

[Regeling vervallen per 01-09-2014.]
Geldend van 18-03-2013 t/m 31-08-2014

Instellingsbesluit Klachtenadviescommissie Wsnp

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2014]

De Raad besluit tot instelling van de Klachtenadviescomissie Wsnp. De werkzaamheden van de commissie nemen per direct aanvang.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2014]

De Raad benoemt tot voorzitter van deze commissie mevrouw mr. D.M.I. de Waele (senior rechter en rechter-commissaris in Insolventies bij de rechtbank Oost-Nederland), tot plaatsvervangend voorzitter en lid de heer mr. M.H.F. van Vugt (rechter/rechter-commissaris bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Civiel recht, team Insolventies Utrecht) en tot leden de heer mr. J.T.J. Gorissen (advocaat en partner bij Vondenhoff & Sijben advocaten, lid van Insolad), de heer C.J. van der Linden (bewindvoerder Wsnp/curator en voorzitter van de branchevereniging voor bewindvoerders Wsnp), mevrouw E.M. van Ooijen, bewindvoerder Wsnp en de heer F.D. Lassing, bewindvoerder Wsnp/curator.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2014]

De commissie heeft tot taak het adviseren van de Raad voor Rechtsbijstand betreffende klachten die op basis van de Klachtenregeling bewindvoerders Wsnp bij de Raad worden ingediend en behandeld.

De commissie kan daarnaast de Raad voor Rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch adviseren over beleidsaanbevelingen op basis van de resultaten van de klachtenprocedures.

Utrecht, 4 maart 2013

P.J.M. van den Biggelaar,

Directeur stelsel.

J. Wijkstra,

Directeur bedrijfsvoering.

Terug naar begin van de pagina