Besluit vaststelling subsidieplafond ex artikel 4, tweede lid, Subsidieregeling SWOV 2010 voor het boekjaar 2014

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-05-2013 t/m 31-12-2013

Besluit vaststelling subsidieplafond ex artikel 4, tweede lid, Subsidieregeling SWOV 2010 voor het boekjaar 2014

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Subsidieregeling SWOV 2010;

Besluit:

Enig artikel

[Vervallen per 01-01-2014]

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Subsidieregeling SWOV 2010 wordt voor het boekjaar 2014 vastgesteld op € 3.723.487,90.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,
namens deze,

de directeur-generaal Bereikbaarheid,

L.M.C. Ongering

Terug naar begin van de pagina