Besluit SVB Beleidsregels WWB 2012

[Regeling vervallen per 07-09-2016.]
Geldend van 01-03-2013 t/m 06-09-2016

Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 18 februari 2013, houdende de bekendmaking van de Beleidsregels Wet werk en bijstand 2012 (Besluit SVB Beleidsregels WWB 2012)

Artikel 1

[Vervallen per 07-09-2016]

Bij de uitvoering van artikel 47a Wet werk en bijstand past de Sociale verzekeringsbank het beleid toe dat is neergelegd in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 3

[Vervallen per 07-09-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 07-09-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit SVB Beleidsregels WWB 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage wordt ter inzage gelegd bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de Sociale verzekeringsbank en kan worden ingezien via het internet op www.svb.nl.

Amstelveen, 18 februari 2013

De voorzitter van de Raad van bestuur SVB,

N.A. Vermeulen,

MBA.

Bijlage

[Vervallen per 07-09-2016]

[Red: Ligt ter inzage bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de Sociale verzekeringsbank en is gepubliceerd op www.svb.nl.]

Terug naar begin van de pagina