Besluit vaststelling beeldenaar Nederlandse nationale zijde twee-euromunt t.g.v. aankondiging troonsafstand Koningin Beatrix

Geldend van 23-02-2013 t/m heden

Besluit van 12 februari 2013, houdende vaststelling van de beeldenaar van de Nederlandse nationale zijde van de munt van twee euro die in 2013 wordt uitgegeven ter gelegenheid van de aankondiging van de afstand van de troon door Koningin Beatrix

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 8 februari 2013, FM/2013/242 M, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel 3, eerst lid, van de Muntwet 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 De beeldenaar van de Nederlandse nationale zijde van de munt van twee euro die in 2013 wordt uitgegeven ter gelegenheid van de aankondiging van de afstand van de troon door Koningin Beatrix is, overeenkomstig onderstaande afbeelding, in de kern binnen de ring met twaalf sterren: Onze beeltenis met op de achtergrond gedeeltelijk zichtbaar de beeltenis van de Prins van Oranje met omgeven door een parelrand het omschrift «WILLEM-ALEXANDER PRINS VAN ORANJE

  Bijlage 251649.png

  BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN, het teken van de Munt

  Bijlage 251650.png

  , het jaartal 2013 en het teken van de Muntmeester

  Bijlage 251651.png

  »; boven het jaartal staat de datum 28 januari:

  Bijlage 251652.png
 • 2 Het randschrift van de twee-euromunt is «GOD * ZIJ * MET * ONS *».

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 februari 2013

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

F.H.H. Weekers

Uitgegeven de tweeëntwintigste februari 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina