Besluit vaststelling selectielijsten Openbare en Bijzondere Universitaire Medische [...] Toetsingscommissies (METC’s), over de periode vanaf 1985

Geldend van 24-02-2013 t/m heden

Vaststelling selectielijsten Openbare en Bijzondere Universitaire Medische Centra (UMC) en bij de UMC geplaatste Medisch-Ethische Toetsingscommissies (METC’s), over de periode vanaf 1985

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 21 december 2012, nr. aca-2012.06628/7);

Besluit:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijsten voor de neerslag van de handelingen op het beleidsterrein Openbare en Bijzondere Universitaire Medische Centra (UMC) over de periode vanaf 1985’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld voor de volgende actoren: het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, het Universitair Medisch Centrum Groningen, het Leids Universitair Medisch Centrum, het Maastricht Universitair Medisch Centrum, het Universitair Medisch Centrum St Radboud te Nijmegen, het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam, het Universitair Medisch Centrum Utrecht, het Vrije Universiteit Medisch Centrum te Amsterdam, alsmede de volgende Medisch-Ethische Toetsingscommissies (METC’s): de Medisch Ethische Commissie van het AMC,de Commissie Medische Ethiek van het Leids Universitair Medisch Centrum, de Medische Ethische Toetsingscommissie van het Universitair Medisch Centrum Groningen, de Medisch Ethische Toetsings Commissie van het Erasmus Medisch Centrum, de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, de Commissie Mensgebonden Onderzoek van het Universitair Medisch Centrum St Radboud te Nijmegen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 31 december 2012

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
De algemene

rijksarchivaris

,

M.J. Berendse

Terug naar begin van de pagina