Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Sarajevo 2013)

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 22-02-2013 t/m 31-12-2013

Besluit van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 13 februari 2013, nr. DJZ/BR-0123/2013, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Sarajevo 2013)

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

Voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 namens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Nederlandse ambassade in Sarajevo geldt voor de periode vanaf 22 februari tot en met 31 december 2013 een subsidieplafond van € 0,00.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:

de waarnemend ambassadeur van de Nederlandse ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Sarajevo,

E. van Reesch

Terug naar begin van de pagina