Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds schapen en geiten (PVV) 2013

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2014.]
Geldend van 17-02-2013 t/m heden

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 12 december 2012, houdende de vaststelling van bestemmingsheffingen op schapen en geiten ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV voor het jaar 2013 (Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds schapen en geiten (PVV) 2013)

Artikel 1

Artikel 2

  • 1 De ondernemer is ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV over het jaar 2013 een vaste heffing van € 25,- verschuldigd, voor zover de ondernemer op de peildata gemiddeld meer dan 25 schapen of meer dan 25 geiten houdt.

  • 2 De ondernemer die op de peildata gemiddeld meer dan 25 schapen én meer dan 25 geiten houdt, is slechts éénmaal de vaste heffing als bedoeld in het eerste lid verschuldigd.

Artikel 3

  • 1 De ondernemer is ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV over het jaar 2013 een variabele heffing verschuldigd van € 0,67 per schaap, over het door hem op de peildata gehouden gemiddelde aantal schapen, voor zover de ondernemer op de peildata gemiddeld meer dan 25 schapen houdt.

  • 2 De ondernemer is ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV over het jaar 2013 een variabele heffing verschuldigd van € 0,67 per geit, over het door hem op de peildata gehouden gemiddelde aantal geiten, voor zover de ondernemer op de peildata gemiddeld meer dan 25 geiten houdt.

Artikel 4

  • 1 De heffing als bedoeld in de artikelen 2 en 3, is door de ondernemer verschuldigd per aan hem toegewezen UBN.

  • 2 Het bepaalde in de artikelen 2 en 3 is niet van toepassing op de ondernemer aan wie een UBN is toegewezen ter zake van een erkend verzamelcentrum en evenmin op de ondernemer die een erkende slachterij drijft.

Artikel 6

  • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds schapen en geiten (PVV) 2013.

  • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2013, dan treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2013.

Zoetermeer, 12 december 2012

S.W.A. Lak

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Terug naar begin van de pagina