Regeling aanwijzing frequentieruimte medegebruik antenne-opstelpunten

Geldend van 31-03-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 15 februari 2013, nr. WJZ/13003615, tot aanwijzing van frequentieruimte als bedoeld in artikel 3.24, eerste lid, van de Telecommunicatiewet (Regeling aanwijzing frequentieruimte medegebruik antenne-opstelpunten)

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 27 van het Frequentiebesluit 2013;

Besluit:

Artikel 1

Als frequentieruimte, bedoeld in artikel 5a.3, tweede lid, van de Telecommunicatiewet, wordt aangewezen de frequentieruimte die is vergund voor openbare elektronische communicatiediensten en -netwerken.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het bij koninklijke boodschap van 9 april 2008 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota frequentiebeleid 2005 (Kamerstukken 31412) in werking treedt.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing frequentieruimte medegebruik antenne-opstelpunten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 februari 2013

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp.

Terug naar begin van de pagina