Besluit vaststelling selectielijst minister van VWS beleidsterrein Planning van voorzieningen in de gezondheidszorg, voor de periode vanaf 1945

Geldend van 13-02-2013 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst minister van VWS beleidsterrein Planning van voorzieningen in de gezondheidszorg, voor de periode vanaf 1945

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 21 december 2012, nr. aca-2012.06628/3);

Besluiten:

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 31 december 2012

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

De algemene rijksarchivaris,

M.J. Berendse

De

minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze:

De plv. Secretaris-Generaal,

A.M.W. Kleinmeulman

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina