Instellingsbesluit Commissie Feiten en Tarieven

Geldend van 06-02-2013 t/m heden

Instellingsbesluit Commissie Feiten en Tarieven

Datum vaststelling door het College van procureurs-generaal 28 januari 2013

Taken

De commissie heeft de volgende taken:

Bovenstaande taken zullen, voor zover nodig, worden uitgeoefend in nauw overleg met andere adviesorganen binnen het openbaar ministerie, de opsporingsinstanties en andere betrokken ketenpartners.

Terug naar begin van de pagina