Instellingsbesluit Commissie Feiten en Tarieven

[Regeling vervallen per 07-03-2022 met terugwerkende kracht tot en met 12-01-2022.]
Geraadpleegd op 28-05-2024.
Geldend van 06-02-2013 t/m 11-01-2022

Instellingsbesluit Commissie Feiten en Tarieven

Taken

[Regeling vervallen per 07-03-2022 met terugwerkende kracht tot en met 12-01-2022]

De commissie heeft de volgende taken:

Bovenstaande taken zullen, voor zover nodig, worden uitgeoefend in nauw overleg met andere adviesorganen binnen het openbaar ministerie, de opsporingsinstanties en andere betrokken ketenpartners.

Naar boven