Besluit opname Register buitenlandse kinderopvang januari 2013

Geldend van 04-02-2013 t/m heden

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 januari 2013, KO/2013/406, tot opneming in en verwijdering uit het register buitenlandse kinderopvang

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 1.48 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

Besluit:

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt op grond van artikel 1.48, vierde lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen opneming in en verwijdering uit het register buitenlandse kinderopvang bekend in de Staatscourant.

Ten opzichte van de vorige publicatie van opneming in en verwijdering uit het register buitenlandse kinderopvang, zoals gepubliceerd in de Staatscourant 2012, nr. 21198, zijn de in de bijlage opgenomen kinderopvangvoorzieningen opgenomen in het register buitenlandse kinderopvang. Er zijn geen instellingen verwijderd uit het register buitenlandse kinderopvang.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van publicatie van dit besluit in de Staatscourant.

Dit besluit zal met toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Hoogachtend,
De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:

M.P. Flier

Bijlage

De onderstaande kinderopvangvoorzieningen zijn in de periode van 1 oktober 2012 tot 1 januari 2013 opgenomen in het register buitenlandse kinderopvang.

Registratienummer

Land

Gegevens

Nr.

Duitsland

Gegevens

D 155.

Naam opvanglocatie

Kindertagesstätte Constantia

 

Adres

Dukegat 11/13

 

Postcode

26723

 

Plaats van vestiging

Emden

 

Land

Duitsland

 

Registratie als

Kindercentrum

 

Registratie per

21 september 2012

     

D 156.

Naam opvanglocatie

Katholischer Kindergarten St. Katharina

 

Adres

Wegemühlenweg 4

 

Postcode

49584

 

Plaats van vestiging

Fürstenau

 

Land

Duitsland

 

Registratie als

Kindercentrum

 

Registratie per

14 augustus 2012

     

D 157

Naam opvanglocatie

Kindertagesstätte St. Anna

 

Adres

Reinkingsesch 22

 

Postcode

49733

 

Plaats van vestiging

Haren

 

Land

Duitsland

 

Registratie als

Kindercentrum

 

Registratie per

25 oktober 2012

     

Nr.

Italië

Gegevens

It 7.

Naam opvanglocatie

Tartaruga

 

Adres

Via Pablo Neruda 9

 

Postcode

61029

 

Plaats van vestiging

Urbino

 

Land

Italië

 

Registratie als

Kindercentrum

 

Registratie per

30 augustus 2012

     

Nr.

Verenigd Koninkrijk

Gegevens

VK 38.

Naam opvanglocatie

St Cuthbert with St Mathias School playcentre

 

Adres

Warwick Road

 

Postcode

SW5 9UE

 

Plaats van vestiging

Londen

 

Land

Verenigd Koninkrijk

 

Registratie als

Kindercentrum

 

Registratie per

4 september 2012

     

VK 39.

Naam opvanglocatie

Co-Operative Childcare John Radcliffe Nursery

 

Adres

John Radcliffe Hospital, Headley Way

 

Postcode

OX3 9DU

 

Plaats van vestiging

Headington, Oxford

 

Land

Verenigd Koninkrijk

 

Registratie als

Kindercentrum

 

Registratie per

30 oktober 2012

     

VK 40

Naam opvanglocatie

Sandfield Day Nursery

 

Adres

Sandfield Road

 

Postcode

OX3 7RH

 

Plaats van vestiging

Headington, Oxford

 

Land

Verenigd Koninkrijk

 

Registratie als

Kindercentrum

 

Registratie per

3 december 2012

Terug naar begin van de pagina