Besluit aanwijzing ondernemersorganisaties in verband met toepassing Schilthuisaftrek (PVV) 2013

[Regeling materieel uitgewerkt per 29-12-2013.]
Geldend van 30-12-2012 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 31 oktober 2012 tot aanwijzing van ondernemersorganisaties in de veehandel, vleeswarenindustrie en de vleesindustrie in verband met de toepassing van de Schilthuisaftrek (Besluit aanwijzing ondernemersorganisaties in verband met toepassing Schilthuisaftrek (PVV) 2013)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op de artikelen 5, 8 en 10 van de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2013;

Besluit:

Artikel 1

Artikel 2

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing ondernemersorganisaties in verband met toepassing Schilthuisaftrek (PVV) 2013.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 31 oktober 2012

S.W.A. Lak

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Terug naar begin van de pagina