Beschikking vaststelling subsidieplafond 2013 Subsidieverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2014

Beschikking van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel houdende vaststelling subsidieplafond 2013

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

Gelet op artikel 8 van de subsidieverordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2009;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 2 De verdeling van de toe te kennen subsidie is als volgt:

    • € 742.500,-- Detailhandel Nederland

    • € 82.500,-- Centrale Vereniging Ambulante Handel

    • € 825.000,-- werknemers organisaties

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013

Dit besluit zal in het Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie (PBO blad) worden geplaatst.

Den Haag, 31 oktober 2012

E.H.M. Bakker-Derks

voorzitter a. i.

R.C.B. de Jong

secretaris

Terug naar begin van de pagina