Besluit gebiedsvaststelling bestrijding Salmonella Gallinarum (PPE) 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 22-12-2012 t/m 31-12-2014

Besluit van de voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren van 11 december 2012 houdende vaststelling van het gebied waar Salmonella Gallinarum is uitgebroken en bestreden wordt (Besluit gebiedsvaststelling bestrijding Salmonella Gallinarum (PPE) 2012)

De voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren;

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Verordening tijdelijke en preventieve maatregelen bij calamiteiten in de pluimveesector (PPE) 2012.

Gehoord het advies van de Adviescommissie pluimveegezondheidszorg,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In het gebied aangegeven op de kaart in de bijlage is op 11 december 2012 de aanwezigheid van Salmonella Gallinarum vastgesteld.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gebiedsvaststelling bestrijding Salmonella Gallinarum (PPE) 2012.

  • 2 Dit besluit wordt gepubliceerd op het internet en in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

Zoetermeer, 11 december 2012

B.J. Krouwel

voorzitter

Bijlage bij het Besluit gebiedsvaststelling bestrijding Salmonella Gallinarum (PPE) 2012

[Vervallen per 01-01-2015]

Bijlage 251550.png
Terug naar begin van de pagina