Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2013

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 31 oktober 2012, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de vleeswarenindustrie voor het jaar 2013 (Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2013)

Artikel 1

Artikel 2

 • 1 De ondernemer is over het kalenderjaar 2013 op de grondslag van de behaalde omzet, ten behoeve van het O & O-fonds, een heffing verschuldigd naar het navolgende tarief:

  Omzet

  Tarief

  Vanaf

  € 0

  tot en met

  € 45.379

  € 88

  Vanaf

  € 45.380

  tot en met

  € 225.000

  € 136

  Vanaf

  € 225.001

  tot en met

  € 450.000

  € 169

  Vanaf

  € 450.001

  tot en met

  € 900.000

  € 230

  Vanaf

  € 900.001

  tot en met

  € 2.250.000

  € 396

  Vanaf

  € 2.250.001

  tot en met

  € 4.500.000

  € 623

  Vanaf

  € 4.500.001

  tot en met

  € 7.000.000

  € 822

  Vanaf

  € 7.000.001

  tot en met

  € 9.000.000

  € 984

  Vanaf

  € 9.000.001

  tot en met

  € 14.000.000

  € 1.218

  Vanaf

  € 14.000.001

  tot en met

  € 27.000.000

  € 1.677

  Vanaf

  € 27.000.001

  tot en met

  € 50.000.000

  € 1.973

  Vanaf

  € 50.000.001

  tot en met

  € 100.000.000

  € 2.267

  Vanaf

  € 100.000.000

     

  € 2.267

 • 2 Voor een ondernemer, die na 1 januari 2013 aangevangen heeft een onderneming te drijven bedraagt de heffing € 88,-.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde heffing geldt niet voor de ondernemer in wiens onderneming in 2012, gemiddeld minder dan 4 werknemers, uitgedrukt in f.t.e., werkzaam waren.

Artikel 3

 • 1 De ondernemer is over het kalenderjaar 2013 op de grondslag van de behaalde omzet voorts een heffing ten behoeve van het fonds sociale aangelegenheden verschuldigd naar het navolgende tarief:

  Omzet

  Tarief

  Vanaf

  € 0

  tot en met

  € 45.379

  € 58

  Vanaf

  € 45.380

  tot en met

  € 225.000

  € 89

  Vanaf

  € 225.001

  tot en met

  € 450.000

  € 110

  Vanaf

  € 450.001

  tot en met

  € 900.000

  € 150

  Vanaf

  € 900.001

  tot en met

  € 2.250.000

  € 258

  Vanaf

  € 2.250.001

  tot en met

  € 4.500.000

  € 406

  Vanaf

  € 4.500.001

  tot en met

  € 7.000.000

  € 536

  Vanaf

  € 7.000.001

  tot en met

  € 9.000.000

  € 641

  Vanaf

  € 9.000.001

  tot en met

  € 14.000.000

  € 794

  Vanaf

  € 14.000.001

  tot en met

  € 27.000.000

  € 1093

  Vanaf

  € 27.000.001

  tot en met

  € 50.000.000

  € 1286

  Vanaf

  € 50.000.001

  tot en met

  € 100.000.000

  € 1774

  Vanaf

  € 100.000.000

     

  € 1774

 • 2 Voor een ondernemer, die na 1 januari 2013 aangevangen heeft een onderneming te drijven bedraagt de heffing € 58,-.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde heffing geldt niet voor de ondernemer in wiens onderneming in 2012, gemiddeld minder dan 4 werknemers, uitgedrukt in f.t.e., werkzaam waren.

Artikel 5

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2013.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien het Verordening en blad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2013, dan treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2013.

Zoetermeer, 31 oktober 2012

S.W.A. Lak

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Terug naar begin van de pagina