Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, VRM, COPD) 2013

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Prestatiebeschrijvingsbeschikking

De Nederlandse Zorgautoriteit,

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

op basis van de beleidsregel:

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 21, VRM2, COPD3) (CU/BR-7074)’

en gelet op:

artikel 35, artikel 50, lid 1, onderdelen a en d jo., artikel 52 onderdeel e Wmg

besloten:

dat rechtsgeldig

door:

zorgaanbieders die integraal bekostigde multidisciplinaire zorg aan patiënten met chronische aandoeningen leveren als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 onder c sub 2 van de Wmg

(hierna te noemen: Hoofdcontractant)

aan:

alle ziektekostenverzekeraars met welke een rechtsgeldige schriftelijke overeenkomst als genoemd in de beleidsregel ‘Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)’ is afgesloten en alle verzekerden van ziektekostenverzekeraars met welke een rechtsgeldige overeenkomst is afgesloten

de prestatie:

 • 1. Multidisciplinaire zorgverlening voor Diabetes Mellitus type 2 voor personen ≥ 18 jaar (DM type 2)

  • Met code 40001 voor zorgonderdelen die vallen onder de te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet

  • Met code 40002 voor zorgonderdelen die vallen buiten de te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet

 • 2. Multidisciplinaire zorgverlening voor Vasculair Risico Management (VRM)

  • Met code 40011 voor zorgonderdelen die vallen onder de te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet

  • Met code 40012 voor zorgonderdelen die vallen buiten de te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet

 • 3. Multidisciplinaire zorgverlening voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

  • Met code 40021voor zorgonderdelen die vallen onder de te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet

  • Met code 40022 voor zorgonderdelen die vallen buiten de te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet

zoals beschreven in de beleidsregel ‘Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)’:

in rekening kan worden gebracht mits is voldaan aan de voorwaarden zoals omschreven in:

 • De beleidsregel Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD),

 • De regeling Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

En dat rechtsgeldig door:

zorgaanbieders die door de Hoofdcontractant zijn gecontracteerd tot levering van een of meer delen van de hierboven beschreven prestaties

aan:

de Hoofdcontractant

in rekening kan worden gebracht:

de desbetreffende deelprestatie.

Voor de prestatie(s) en deelprestaties gelden vrije tarieven.

Met de inwerkingtreding van deze beschikking wordt de geldigheidsduur van de beschikking TB-CU-7014-01 van 23 december 2010 beperkt tot en met 31 december 2012.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit,

J.J. Berkelmans,

waarnemend unitmanager Eerstelijns Zorg en Ketens

 1. Diabetes Mellitus type 2 voor personen ≥ 18 jaar

  ^ [1]
 2. Cardiovasculair risicomanagement

  ^ [2]
 3. Chronic Obstructive Pulmonary Disease

  ^ [3]
Terug naar begin van de pagina