Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds

Geldend van 31-12-2012 t/m heden

Besluit van 13 december 2012 tot vaststelling van subsidieplafonds 2013 voor enkele deelregelingen van de Stichting Nederlands Letterenfonds

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht,

Gelet op artikel 4, zesde lid, Algemeen reglement.

Het bestuur besluit:

Voor manifestatiesubsidies als bedoeld in artikel 2.2 van de Regeling meerjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2013 - 2016 geldt in 2013 het volgende subsidieplafond: € 1.010.000,=

Namens het bestuur:

w.g. Pieter Steinz,

directeur.

Terug naar begin van de pagina