Kostprijsregeling Halt-modules 2013

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 28-11-2013 t/m 31-12-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 21 september 2012, nr. 336449, tot vaststelling van de kostprijzen van Halt-modules voor de samenstelling van verschillende Halt-afdoeningen (Kostprijsregeling Halt 2013)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 48h, tweede lid, van de Wet Justitie-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Halt-afdoeningen kunnen worden samengesteld uit verschillende Halt-modules.

 • 2 Voor de hierna te noemen Halt-modules worden de kostprijzen als volgt vastgesteld:

  a.

  intake:

  50,01

  b.

  startgesprek:

  133,01

  c.

  leeropdracht:

  10,64

  d.

  vervolggesprek:

  136,20

  e.

  excuus aanbieden

  54,27

  f.

  schadebemiddeling:

  111,73

  g.

  werkopdracht:

  63,84

  h.

  eindgesprek:

  107,47

  i.

  afronding en evaluatie:

  21,28

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 3. Aanhaling

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Kostprijsregeling Halt-modules 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven.

Terug naar begin van de pagina