Beleidsregel bestuurlijke boetes Spoorwegwet

[Regeling vervallen per 27-09-2016.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 26-09-2016

Beleidsregel van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 12 december 2012, over de toepassing van artikel 80 Spoorwegwet (Beleidsregel bestuurlijke boetes Spoorwegwet)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 80, zesde lid, van de Spoorwegwet,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 27-09-2016]

Deze beleidsregel is van toepassing op alle overtredingen die als beboetbaar feit zijn aangemerkt bij of krachtens artikel 77, eerste lid, van de Spoorwegwet.

Artikel 2

[Vervallen per 27-09-2016]

Bij de vaststelling van de hoogte van de bestuurlijke boete ter zake van overtreding van een norm die zich richt tot een natuurlijke persoon, niet zijnde een onderneming, worden de bedragen gehanteerd, opgenomen in bijlage 1, behorende bij deze beleidsregel.

Artikel 3

[Vervallen per 27-09-2016]

 • 1 Bij de vaststelling van de hoogte van een bestuurlijke boete ter zake van een overtreding van een norm die zich richt tot een onderneming, worden de normbedragen gehanteerd zoals opgenomen in bijlage 2, behorende bij deze beleidsregel.

 • 2 Het normbedrag, bedoeld in het eerste lid, wordt vermenigvuldigd met de bij de omzetcategorie van de onderneming horende factor.

 • 3 De categorie-indeling, bedoeld in het vorige lid, luidt als volgt:

  Categorie I

  ondernemingen met een omzet van minder dan €  100.000

  Factor 0,25

  Categorie II

  Ondernemingen met een omzet van ten minste €  100.000 maar minder dan €  200.000

  Factor 0,5

  Categorie III

  Ondernemingen met een omzet van ten minste €  200.000 maar minder dan €  500.000

  Factor 1

  Categorie IV

  Ondernemingen met een omzet van ten minste €  500.000 maar minder dan €  1.000.000

  Factor 2

  Categorie V

  Ondernemingen met een omzet van meer dan €  1.000.000

  Factor 3

 • 4 De omzet in de zin van dit artikel is de omzet in het kalenderjaar voorafgaand aan de datum van overtreding.

Artikel 4

[Vervallen per 27-09-2016]

Het op grond van artikel 2 en 3 vastgestelde boetebedrag wordt verhoogd met 50% als bedoeld in artikel 80, derde lid, van de Spoorwegwet, indien de omstandigheden van het geval of de ernst van de overtreding daartoe aanleiding geven in het licht van de spoorwegveiligheid.

Artikel 5

[Vervallen per 27-09-2016]

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel bestuurlijke boetes Spoorwegwet.

Artikel 6

[Vervallen per 27-09-2016]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,
namens deze:

De  inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport,

J. Thunnissen.

Bijlage 1. , behorende bij artikel 2 Beleidsregel bestuurlijke boetes Spoorwegwet, met boetebedragen ter zake van overtredingen als bedoeld in artikel 77 van de Spoorwegwet begaan door een natuurlijke persoon, niet zijnde een onderneming

[Vervallen per 27-09-2016]

Overtredingen van onderstaand artikel van de Spoorwegwet

boetebedrag

19, eerste lid

€ 1.500

19, tweede lid

€ 3.800

21, eerste lid

€ 1.500

37b, achtste lid

€ 3.800

51, vierde lid

€ 1.500

53

€ 1.500

65, tweede lid

€ 3.800

96, tweede lid

€ 1.500

Overtredingen van artikelen krachtens artikel 65, eerste lid, van de Spoorwegwet vastgesteld

boetebedrag

6, tweede lid, Besluit spoorverkeer

€ 1.500

8a Besluit spoorverkeer

<10 km te hard: € 1.500

≥10 km te hard: € 3.800

9, eerste lid, Besluit spoorverkeer

<10 km te hard: € 1.500

≥10 km te hard: € 3.800

10, eerste lid, Besluit spoorverkeer

€ 3.800

10, tweede lid, Besluit spoorverkeer

€ 3.800

11 Besluit spoorverkeer

€ 3.800

12, eerste lid, Besluit spoorverkeer

€ 3.800

12, derde lid, Besluit spoorverkeer

€ 3.800

12, vierde lid, Besluit spoorverkeer

€ 3.800

13, eerste lid, Besluit spoorverkeer

€ 3.800

13, derde lid, Besluit spoorverkeer

€ 3.800

14, eerste lid, Besluit spoorverkeer

€ 3.800

14, derde lid, Besluit spoorverkeer

€ 3.800

15, eerste lid, Besluit spoorverkeer

€ 3.800

15, derde lid, Besluit spoorverkeer

€ 3.800

16 Besluit spoorverkeer

€ 3.800

19 Besluit spoorverkeer

€ 3.800

22, eerste lid, Besluit spoorverkeer

€ 3.800

22, tweede lid, Besluit spoorverkeer

€ 3.800

22, derde lid, Besluit spoorverkeer

€ 3.800

23, derde lid, Besluit spoorverkeer

€ 3.800

24 Besluit spoorverkeer

€ 3.800

27, derde lid, Besluit spoorverkeer

€ 3.800

30 Besluit spoorverkeer

€ 3.800

34 Besluit spoorverkeer

€ 1.500

35 Besluit spoorverkeer

€ 1.500

36, tweede lid, Besluit spoorverkeer

€ 3.800

37, eerste lid, Besluit spoorverkeer

€ 3.800

37, derde lid, Besluit spoorverkeer

€ 3.800

40, vierde lid, Besluit spoorverkeer

€ 1.500

Bijlage 2. , behorende bij artikel 3 Beleidsregel bestuurlijke boetes Spoorwegwet, met boetenormbedragen ter zake van overtredingen als bedoeld in artikel 77 van de Spoorwegwet begaan door een onderneming

[Vervallen per 27-09-2016]

Overtredingen van onderstaand artikel van de Spoorwegwet

boetenormbedrag

19, eerste lid

€ 10.000

21, eerste lid

€ 10.000

33, vijfde lid

€ 50.000

36, eerste lid

€ 10.000

37, eerste lid

€ 10.000

37b, eerste lid

€ 10.000

37b, achtste lid

€ 10.000

53, eerste, tweede en derde lid

€ 10.000

53, vierde lid

€ 50.000

96, tweede lid

€ 50.000

Overtredingen krachtens artikel 65, eerste lid, van de Spoorwegwet vastgesteld

boetenormbedrag

2, eerste lid, Besluit spoorverkeer

€ 10.000

2, derde lid, Besluit spoorverkeer

€ 10.000

2, vierde lid, Besluit spoorverkeer

€ 10.000

2, vijfde lid, Besluit spoorverkeer

€ 50.000

3, derde lid, Besluit spoorverkeer

€ 10.000

4, tweede lid, Besluit spoorverkeer

€ 10.000

4, vierde lid, Besluit spoorverkeer

€ 50.000

5 Besluit spoorverkeer

€ 50.000

7 Besluit spoorverkeer

€ 10.000

8 Besluit spoorverkeer

€ 50.000

8a Besluit spoorverkeer

<10 km te hard: € 10.000

≥10 km te hard: € 50.000

11 Besluit spoorverkeer

€ 50.000

12, eerste lid, Besluit spoorverkeer

€ 50.000

12, derde lid, Besluit spoorverkeer

€ 50.000

12, vierde lid, Besluit spoorverkeer

€ 50.000

18, eerste lid, Besluit spoorverkeer

€ 50.000

18, derde lid, Besluit spoorverkeer

€ 50.000

18, vierde lid, Besluit spoorverkeer

€ 50.000

21 Besluit spoorverkeer

€ 50.000

22, vierde lid, Besluit spoorverkeer

€ 50.000

23, eerste lid, Besluit spoorverkeer

€ 50.000

23, vierde lid, Besluit spoorverkeer

€ 50.000

24 Besluit spoorverkeer

€ 50.000

25, eerste lid, Besluit spoorverkeer

€ 50.000

31 Besluit spoorverkeer

€ 10.000

34 Besluit spoorverkeer

€ 10.000

36, eerste lid, Besluit spoorverkeer

€ 50.000

37, eerste lid, Besluit spoorverkeer

€ 50.000

37, derde lid, Besluit spoorverkeer

€ 50.000

40, vierde lid, Besluit spoorverkeer

€ 10.000

Terug naar begin van de pagina