Instellingsbesluit baten-lastendienst FMHaaglanden

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Instellingsbesluit baten-lastendienst FMHaaglanden

De Minister voor Wonen en Rijksdienst en de Minister van Financiën,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluiten:

Artikel 1

  • 2 De tenaamstelling van de baten-lastendienst komt te luiden: baten-lastendienst FMHaaglanden.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit baten-lastendienst FMHaaglanden.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 december 2012

De

minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

De

minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Terug naar begin van de pagina