Wijzigingsregeling Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten [...] van toetsing huishoudinkomen en enkele andere wijzigingen)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2015.]
[Regeling vervallen per 01-07-2015.]
Geldend van 01-01-2015 t/m 30-06-2015

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 20 december 2012, nr. 2012-0000729897, tot wijziging van de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting (vastleggen wijze van toetsing huishoudinkomen en enkele andere wijzigingen)

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Besluit beheer sociale-huursector;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 december 2012

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina