Mandaatbesluit veiligheidsonderzoeken landelijk politiekorps en Dienst Koninklijk Huis 2013

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Mandaatbesluit veiligheidsonderzoeken landelijk politiekorps en Dienst Koninklijk Huis 2013

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst kan daarbij bepalen of, en onder welke voorwaarden, de korpschef de bevoegdheden verder kan doorverlenen.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit veiligheidsonderzoeken landelijk politiekorps en Dienst Koninklijk Huis 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk.

Terug naar begin van de pagina