Beleidsregel kosten aanvraag deskundigenoordeel 2013

Geraadpleegd op 03-12-2022.
Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Beleidsregel kosten aanvraag deskundigenoordeel 2013

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 32a, tweede lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluit:

Artikel 1

Aan de werkgever of de werknemer die heeft verzocht om het instellen van een onderzoek als bedoeld in artikel 32, eerste, tweede, derde of vierde lid van de Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen brengt het UWV kosten in rekening ten bedrage van:

  • a. € 400 indien de verzoeker de werkgever is;

  • b. € 100 indien de verzoeker de werknemer is.

Artikel 1a

In afwijking van artikel 1 brengt het UWV geen kosten in rekening aan de werkgever wiens verzoek om het instellen van een onderzoek is gedaan ten behoeve van het indienen van een verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 671b, vierde en vijfde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 19 december 2012

Voorzitter Raad van bestuur UWV,

B.J. Bruins

Naar boven