Besluit vaststelling subsidieplafond 2013 Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond MUN 2013)

[Regeling vervallen per 16-03-2013.]
Geldend van 28-12-2012 t/m 15-03-2013

Besluit van de minister van Buitenlandse Zaken van 3 december 2012, nr. DMM/SE-326/12, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond MUN 2013)

Artikel 1

[Vervallen per 16-03-2013]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 9.3 en 9.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het Model Verenigde Naties geldt voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 een subsidieplafond van € 0,-.

Artikel 2

[Vervallen per 16-03-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Buitenlandse Zaken,
Namens deze:

De Directeur Generaal Internationale Samenwerking

R. Swartbol

Terug naar begin van de pagina