Aanwijzingsbesluit vestigingsplaats politie

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 13 december 2012, nr. 330729, houdende de aanwijzing van de gemeente waarin de politie gevestigd is (Aanwijzingsbesluit vestigingsplaats politie)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op de artikel 26 van de Politiewet 2012,

Besluit:

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina