Regeling vaststelling sectorale bezoldigingsnorm (bijlage 3 Wet normering bezoldiging [...] sector opgenomen categorie zorgverzekeraars)

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geraadpleegd op 02-07-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 30-11-2013.
Geldend van 30-11-2013 t/m 31-12-2013

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 30-11-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling sectorale bezoldigingsnorm topfunctionarissen zorgverzekeraars
    Artikel: 5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 30-11-2013)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2014 Intrekking-regeling 26-11-2013 Stcrt. 2013, 33658 MEVA-172387-113549 26-11-2013 Stcrt. 2013, 33658
30-11-2013 Wijziging 26-11-2013 Stcrt. 2013, 33658 MEVA-172387-113549 26-11-2013 Stcrt. 2013, 33658
01-01-2013 Nieuwe-regeling 14-12-2012 Stcrt. 2012, 26811 DWJZ-3147991 14-12-2012 Stcrt. 2012, 26811
Naar boven