Besluit aanwijzing toezichthouders WNT / VWS

[Regeling vervallen per 11-09-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2014.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 30-09-2014

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, nr. DWJZ-3147986, houdende aanwijzing toezichthouders Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 5.1 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-09-2015]

Als personen belast met het toezicht op de naleving van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector door rechtspersonen en instellingen waarvoor de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport moet worden aangemerkt als de Minister wie het aangaat, worden aangewezen:

  • a. de controller en de assistent-controller (kolom Services) van het CIBG;

  • b. het Kolomhoofd Financiën van het CIBG.

Artikel 3

[Vervallen per 11-09-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders WNT / VWS.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina