Wijzigingsregeling Regeling financiële markten BES (vaststelling hoogst toegelaten kredietvergoeding en vertragingsvergoeding)

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Financiën van 17 december 2012 kenmerk: FM 2012/1863 M, tot wijziging van de Regeling financiële markten BES in verband met vaststelling van de hoogst toegelaten kredietvergoeding en vertragingsvergoeding

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Terug naar begin van de pagina