Wet op het accountantsberoep

Geldend van 01-02-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
AfkortingWab
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0032573
RechtsgebiedOndernemingspraktijk
OverheidsthemaEconomie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart
 2. Aanwijzings- en mandaatbesluit Wet op het accountantsberoep 2016
 3. Algemene contributieverordening
 4. Besluit accountantsopleiding 2013
 5. Contributieverordening 2013
 6. Contributieverordening 2013
 7. Contributieverordening 2014
 8. Contributieverordening 2015
 9. Contributieverordening 2016
 10. Contributieverordening 2017
 11. Contributieverordening 2018
 12. Contributieverordening 2019
 13. Nadere voorschriften ledengroep accountants in business
 14. Nadere voorschriften ledengroep openbaar accountants
 15. Nadere voorschriften werkwijze LIO
 16. Tijdelijke verordening integratie examentraject opleiding tot Registeraccountant
 17. Verordening accountantsorganisaties
 18. Verordening examen Nederlands recht en examen gedrags- en beroepsregels
 19. Verordening examengelden Nederlands recht en gedrags- en beroepsregels
 20. Verordening gedrags- en beroepsregels accountants
 21. Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten
 22. Verordening op de afdelingen en de kringen
 23. Verordening op de arbeidsvoorwaarden
 24. Verordening op de beroepseed voor accountants
 25. Verordening op de beroepsprofielen
 26. Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkopleidingen
 27. Verordening op de kennistoets
 28. Verordening op de klachtbehandeling
 29. Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen
 30. Verordening op de kostenvergoedingen
 31. Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen
 32. Verordening op de ledengroepen
 33. Verordening op de ledenvergadering
 34. Verordening op de ledenvergadering
 35. Verordening op de praktijkopleidingen
 36. Verordening op de Raad voor Geschillen
 37. Verordening op de Raad voor Geschillen
 38. Verordening op de Raad voor Toezicht
 39. Verordening op de voorzitter
 40. Verordening op het bestuur
 41. Verordening restitutie contributie Accountants-Administratieconsulenten
 42. Verordening tarief inschrijvingen accountantsregister
 43. Wijzigingsbesluit financiële markten 2014

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Ambtenarenwet
  Artikel: 2
 2. Beleidsregel vaststelling gewijzigde eindtermen theoretische accountantsopleiding 2008
  Tekst: tekst
 3. Beleidsregels aanwijzen en toezicht accountantsopleidingen
  Artikel: 1
 4. Beleidsregels toetsing eindtermen praktijkopleiding
  Artikel: 1
 5. Beleidsregels verlening van verklaringen vakbekwaamheid
  Artikelen: 1, 7
 6. Besluit accountantsopleiding 2013
  Artikelen: 1, 10
 7. Besluit mandaat en machtiging bestuur NBA
  Artikel: 1
 8. Besluit ondermandaat en machtiging directie NBA
  Artikel: 1
 9. Besluit toezicht accountantsorganisaties
  Artikelen: 11, 28
 10. Besluit vergunning postcodeloterij 2015/2016
  Tekst: tekst
 11. Besluit verlening vergunning organiseren gelegenheid ex artikel 3 Wet op de kansspelen (vergunning Fair Share Nederland 2017 – 2022)
  Tekst: tekst
 12. Besluit wijziging eindtermen accountantsopleidingen 2016
  Tekst: tekst
 13. Bestuursreglement Commissie eindtermen accountantsopleiding (CEA)
  Tekst: tekst
 14. Nadere voorschriften kwaliteitssystemen
  Artikel: 1
 15. Nadere voorschriften praktijkopleidingen 2017
  Artikelen: 1, 43
 16. Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1 van de Regeling domeinen buitengewoon opsporingsambtenaar
 17. Tijdelijke verordening integratie examentraject opleiding tot Registeraccountant
  Artikel: 1
 18. Verordening accountantsorganisaties
  Artikelen: 1, 18, 19, 20, 21, 26, 28
 19. Verordening examen Nederlands recht en examen gedrags- en beroepsregels
  Artikel: 1
 20. Verordening op de beroepseed voor accountants
  Artikel: 1
 21. Verordening op de beroepsprofielen
  Artikel: 1
 22. Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen
  Artikel: 27
 23. Verordening op de ledengroepen
  Artikel: 1
 24. Verordening op de ledenvergadering
  Artikel: 1
 25. Verordening op de praktijkopleidingen
  Artikel: 1
 26. Wet aanpassing bestuursprocesrecht
  Artikel: XVI
 27. Wet accreditatie op maat
  Artikel: VII
 28. Wet toezicht accountantsorganisaties
  Artikelen: 27, 86a
Terug naar begin van de pagina