Richtlijn strafvordering verkeersongevallen

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Richtlijn strafvordering verkeersongevallen

Achtergrond

[Vervallen per 01-01-2014]

Per 1 januari 2013 is een geactualiseerde versie van de richtlijn in werking getreden. Hierin zijn de bedragen geïndexeerd met 2 % waarbij de tarieven conform de Aanwijzing Kader voor Strafvordering zijn afgerond.

Beschrijving

[Vervallen per 01-01-2014]

Het Openbaar Ministerie gaat in principe over tot vervolging als een proces-verbaal is opgemaakt met inachtneming van de Aanwijzing verkeersongevallen Omdat de omvang van de schade en het eventuele letsel in het algemeen niet worden bepaald door de mate van strafwaardig gedrag, is het uitgangspunt voor het strafvorderingsbeleid dat onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten verkeersongevallen, zoals hierna beschreven.

Transactiebedragen/geldboete strafbeschikking / eisen ter zitting

[Vervallen per 01-01-2014]

Uitgangspunt bij deze verkeersongevallen is dat er geen aanleiding is om in het algemeen in de straftoemeting te differentiëren naar gepleegde overtreding en/of veroorzaakt gevolg. Het door verdachte veroorzaakt gevolg wordt immers vaak bepaald door de kwetsbaarheid van het slachtoffer, de keuze van het voertuig of de degelijkheid van het betreffende voertuig.

Omdat de strafrechtelijke reactie in deze categorie verkeersongevallen slechts een algemeen corrigerend karakter heeft, is gekozen voor een enkel tarief. Dit tarief is vanwege het feit dat het gedrag van de verdachte daadwerkelijk een verkeersongeval tot gevolg heeft gehad hoger dan de meeste tarieven die gelden voor de in het RVV 1990 opgenomen bepalingen, die veelal bij een verkeersongeval worden overtreden.

Verkeersongevallen waarbij een norm van het RVV 1990 of de Regeling voertuigen is geschonden, dan wel artikel 5 van de WVW 1994 is overtreden en waarbij de verdachte proces-verbaalwaardig gedrag heeft tentoongespreid.

Categorie verdachte

Transactie/

Strafbeschikking

Eis ter zitting1

Ruiters, voetgangers die zich op wielen voortbewegen (step, skates e.d.), fietsers of bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met motor

€ 130

€ 150

Brom- en snorfietsers

€ 210

€ 250

Bestuurder motorvoertuig op twee of meer wielen

€ 350

€ 420

Bestuurder motorvoertuig op twee of meer wielen, waarbij n.a.v. een verkeersongeval sprake is van:

a. een dodelijk slachtoffer en/of

b. ernstig letsel en/of

c. recidive van een ernstige verkeersovertreding

Geen

Geldboete tussen € 700 en € 1400 en 1 tot 3 maanden OBM onvoorwaardelijk

1 Indien sprake is van verzet na het uitvaardigingen van een strafbeschikking wordt slechts een hogere boete geëist indien sprake is van de situatie zoals omschreven in punt 7.1 van de Aanwijzing OM-afdoening.

  • 2. Verkeersongevallen waarbij sprake is van een zodanige mate van schuld en gevolg dat een vervolging terzake van art. 6 WVW 1994 is geïndiceerd.

Onderstaand overzicht is richtinggevend, maar niet uitputtend. 1

Gevolgen slachtoffer

Alcoholgebruik strafverzwarende omstandigheid3

Wegpiraterij/

roekeloos rijden

Grove verkeersfout

Aanmerkelijke

verkeersfout

   

Eis ter zitting

Eis ter zitting

Eis ter zitting

Lichamelijk letsel, tijdelijke ziekte

Geen alcohol

2 mnd. gev.

1 jr. OBM

3 wk. gev.

6 mnd. OBM

€ 1200

3 mnd OBM

Zwaar lichamelijk letsel

Geen alcohol

4 mnd. gev.

2 jr. OBM

2 mnd. gev.

1 jr. OBM

3 wk. gev.

6 mnd. OBM

Dood

Geen alcohol

1 jr. gev.

3 jr. OBM

6 mnd. gev.

2 jr. OBM

2 mnd. gev.

1 jr. OBM

Lichamelijk letsel, tijdelijke ziekte

Alcohol ≤ 570 Ugl/1,3‰

6 mnd gev.

2 jr. OBM

2 mnd. gev.

18 mnd. OBM

3 wk. gev.

9 mnd. OBM

Zwaar lichamelijk letsel

Alcohol ≤ 570 Ugl/1,3‰

1 jr. gev.

3 jr. OBM

6 mnd. gev.

2 jr. OBM

2 mnd gev.

18 mnd. OBM

Dood

Alcohol ≤ 570 Ugl/1,3‰

3 jr gev.

4 jr. OBM

18 mnd. gev.

3 jr. OBM

6 mnd. gev.

2 jr. OBM

Lichamelijk letsel, tijdelijke ziekte

Alcohol > 570 Ugl/1,3‰

en/of strafverzwarende

omstandigheid

9 mnd. gev.

3 jr. OBM

3 mnd. gev.

2 jr. OBM

1 mnd. gev.

18 mnd. OBM

Zwaar lichamelijk letsel

Alcohol > 570Ugl/1,3‰

En/of strafverzwarende

omstandigheid

2 jr gev.

4 jr. OBM

9 mnd. gev.

3 jr. OBM

3 mnd. gev.

2 jr. OBM

Dood

Alcohol > 570 Ugl/1,3‰

en/of strafverzwarende

omstandigheid

4 jr. gev.

5 jr OBM

2 jr. gev.

4 jr. OBM

9 mnd. gev.

3 jr. OBM

3 De eisen bij strafverzwarende omstandigheden zijn in dit overzicht vergelijkbaar met een alcoholgehalte van > 570 Ugl/1,3‰ geformuleerd. In een situatie waarin zowel van dit alcoholgehalte als andere strafverzwarende omstandigheden sprake is, dient de eis te worden verzwaard.

Overgangsrecht

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze richtlijn voor strafvordering geldt voor alle strafbare feiten gepleegd na de datum van inwerkingtreding.

  1. Wanneer een taakstraf wordt geëist, geldt daarbij het volgende uitgangspunt: 1 dag gevangenisstraf staat in verhouding tot 2 uur taakstraf met een maximum van 240 uur (taakstrafgrens).

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina