Beleidsregel huisartsentarieven per 2013

Geldend van 22-12-2012 t/m heden

Beleidsregel van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2012, MC-U-3140562, inzake de huisartsentarieven per 2013

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 21, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

Besluit:

Artikel 1

De Nederlandse Zorgautoriteit voert de uitkomsten van de in het jaar 2012 afgeronde onderzoeken inzake de praktijkkosten en inkomens van huisartsen niet door in de huisartsentarieven per 2013.

Artikel 2

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin hij wordt geplaatst.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina