Tariefbeschikking orthodontische zorg

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Tariefbeschikking orthodontische zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit,

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

op basis van de beleidsregel orthodontische zorg:

en gelet op:

artikel 35, artikel 50 lid 1, onderdelen c en d jo. artikel 51 tot en met 53 Wmg

besloten:

dat rechtsgeldig

door:

zorgaanbieders die orthodontische zorg leveren als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 onder c sub 2 van de Wmg (factormaatschappijen);

Voor zover geen sprake is van zorg als omschreven in vorige zin, is deze tariefbeschikking van toepassing op handelingen1 of werkzaamheden2 op het terrein van orthodontische zorg geleverd door of onder verantwoordelijkheid van beroepsbeoefenaren als bedoeld in artikel 3, dan wel 34, van de Wet op de Beroepen in de individuele Gezondheidszorg

aan:

alle ziektekostenverzekeraars en alle (niet-)verzekerden

prestatiebeschrijving en bijbehorend maximumtarief (in euro’s):

maximaal de tarieven voor de prestaties zoals omschreven in de bijlagen 1 en 2 bij de onderhavige tariefbeschikking gevoegde tarieflijst in rekening kunnen worden gebracht.3 Deze vastgestelde maximumtarieven zijn inclusief BTW-kosten, maar exclusief de BTW-heffing en afdracht door een zorgaanbieder. Bij contante betaling mag het eindbedrag worden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 eurocent.

Met de inwerkingtreding van deze beschikking wordt de geldigheidsduur van beschikkingen TB/CU-7039-01 en TB/CU-7040-02 beperkt tot 1 januari 2013 en wordt beschikking TB/CU-7043-01 ingetrokken.

Met vriendelijke groet

Nederlandse Zorgautoriteit,

J.J. Berkelmans,

waarnemend unitmanager Eerstelijns Zorg en Ketens.

Bijlage 1. bij Tariefbeschikking orthodontische zorg

TB/CU-7057-01 van 11 december 2012

De maximaal in rekening te brengen tarieven voor prestaties verricht met ingang van 1 januari 2013 door zorgaanbieders die orthodontische zorg leveren.

Op de tarieven zijn van toepassing de Inleidende Bepalingen en Algemene Bepalingen, zoals opgenomen in onderhavige tariefbeschikking.

De lijst van orthodontische prestaties is gesplitst naar de behandeling van het soort patiënt:

 • (A) patiënten, niet vallend onder B en/of C

 • (B) patiënten met een in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en)

 • (C) patiënten met een cheilo-/gnatho-/palatoschisis

A). Behandeling van patiënten, niet vallend onder B en/of C

CODE

OMSCHRIJVING

TARIEF

I Consultatie en diagnostiek

F121A

Eerste consult

€ 20,52

F122A

Vervolgconsult

€ 20,52

F123A

Controlebezoek

€ 12,53

F124A

Second opinion

€ 97,18

F125A

Maken gebitsmodellen

€ 26,97

F126A

Beoordelen gebitsmodellen

€ 55,36

II Röntgenonderzoek

F151A

Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm.)

€ 15,12

F152A

Occlusale opbeet röntgenfoto

€ 15,12

F153A

Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm.)

€ 13,77

F154A

Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s

€ 16,87

F155A

Vervaardiging orthopantomogram

€ 26,93

F156A

Beoordeling orthopantomogram

€ 15,79

F157A

Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto

€ 16,87

F158A

Beoordeling laterale schedelröntgenfoto

€ 47,09

F159A

Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto

€ 16,87

F160A

Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto

€ 47,09

F161A

Meerdimensionale kaakfoto

€ 129,58

F162A

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

€ 53,99

III Behandeling

F411A *

Plaatsen beugel categorie 1

€ 103,43

F421A *

Plaatsen beugel categorie 2

€ 108,18

F431A *

Plaatsen beugel categorie 3

€ 124,75

F441A *

Plaatsen beugel categorie 4

€ 132,90

F451A *

Plaatsen beugel categorie 5

€ 377,69

F461A *

Plaatsen beugel categorie 6

€ 512,24

F471A *

Plaatsen beugel categorie 7

€ 496,38

F481A *

Plaatsen beugel categorie 8

€ 332,24

F491A *

Plaatsen beugel categorie 9

€ 398,86

F492A

Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak € 86,15

F511A

Beugelconsult per maand categorie 1

€ 26,18

F512A

Beugelconsult per maand categorie 2

€ 26,18

F513A

Beugelconsult per maand categorie 3

€ 26,18

F514A

Beugelconsult per maand categorie 4

€ 26,18

F515A

Beugelconsult per maand categorie 5

€ 29,92

F516A

Beugelconsult per maand categorie 6

€ 37,41

F517A

Beugelconsult per maand categorie 7

€ 37,41

F518A

Beugelconsult per maand categorie 8

€ 44,89

F519A

Beugelconsult per maand categorie 9

€ 56,11

F521A

Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugel categorie 1 t/m 9)

€ 26,18

F531A

Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4

€ 26,18

F532A

Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8

€ 29,92

F533A

Nacontrole beugel categorie 6, 9

€ 37,41

IV Diversen

F611A *

Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur

€ 109,97

F612A

Plaatsen intermaxillaire correctieveren

Kostprijs

F716A *

Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur

€ 24,30

F721A

Trekken tand of kies

€ 40,49

F722A

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant

€ 30,23

F723A *

Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)

€ 74,10

F724A

Preventieve voorlichting en/ of instructie

€ 12,10

F811A *

Reparatie of vervanging van beugel

€ 26,00

F812A *

Herstel of vervanging van retentie-apparatuur

€ 34,26

F813A *

Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak

€ 34,26

F911A

Inkopen op uitkomst orthodontie

€ 2.127,63

B). Behandeling van patiënten met (een) in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en)

CODE

OMSCHRIJVING

TARIEF

I Consultatie en diagnostiek

F121B

Eerste consult

€ 20,52

F122B

Vervolgconsult

€ 20,52

F123B

Controlebezoek

€ 18,14

F124B

Second opinion

€ 97,18

F125B

Maken gebitsmodellen

€ 39,03

F126B

Beoordelen gebitsmodellen

€ 80,12

F127B

Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten)

€ 120,72

II Röntgenonderzoek

F151B

intra-orale röntgenfoto (3x4 cm.)

€ 15,12

F152B

occlusale opbeet röntgenfoto

€ 15,12

F153B

extra-orale röntgenfoto (13x18 cm.)

€ 19,92

F154B

röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s

€ 24,41

F155B

vervaardiging orthopantomogram

€ 38,98

F156B

beoordeling orthopantomogram

€ 22,84

F157B

vervaardiging laterale schedelröntgenfoto

€ 24,41

F158B

beoordeling laterale schedelröntgenfoto

€ 68,16

F159B

vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto

€ 24,41

F160B

beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto

€ 68,16

F161B

Meerdimensionale kaakfoto

€ 129,58

F162B

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

€ 53,99

III Behandeling

F411B *

Plaatsen beugel categorie 1

€ 175,13

F421B *

Plaatsen beugel categorie 2

€ 182,65

F431B *

Plaatsen beugel categorie 3

€ 208,58

F441B *

Plaatsen beugel categorie 4

€ 221,36

F451B *

Plaatsen beugel categorie 5

€ 598,95

F461B *

Plaatsen beugel categorie 6

€ 813,59

F471B *

Plaatsen beugel categorie 7

€ 753,12

F481B *

Plaatsen beugel categorie 8

€ 518,07

F491B *

Plaatsen beugel categorie 9

€ 651,84

F492B

Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak

€ 104,80

F511B

Beugelconsult per maand categorie 1

€ 54,13

F512B

Beugelconsult per maand categorie 2

€ 54,13

F513B

Beugelconsult per maand categorie 3

€ 54,13

F514B

Beugelconsult per maand categorie 4

€ 54,13

F515B

Beugelconsult per maand categorie 5

€ 59,55

F516B

Beugelconsult per maand categorie 6

€ 70,38

F517B

Beugelconsult per maand categorie 7

€ 54,13

F518B

Beugelconsult per maand categorie 8

€ 64,96

F519B

Beugelconsult per maand categorie 9

€ 81,20

F531B

Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4

€ 54,13

F532B

Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8

€ 54,13

F533B

Nacontrole beugel categorie 6, 9

€ 70,38

IV Diversen

F611B *

Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur

€ 115,25

F612B

Plaatsen intermaxillaire correctieveren

Kostprijs

F716B *

Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur

€ 24,30

F721B

Trekken tand of kies

€ 40,49

F722B

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant

€ 30,23

F723B *

Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)

€ 90,13

F724B

Preventieve voorlichting en/ of instructie

€ 12,10

F811B *

Reparatie of vervanging van beugel

€ 37,62

F812B *

Herstel of vervanging van retentie-apparatuur

€ 65,83

F813B *

Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak

€ 65,83

     

C). Behandeling van patiënten met een cheilo-/gnatho-/palatoschisis

CODE

OMSCHRIJVING

TARIEF

I Consultatie en diagnostiek

F121C

Eerste consult

€ 20,52

F122C

Vervolgconsult

€ 20,52

F123C

Controlebezoek

€ 18,14

F124C

Second opinion

€ 97,18

F125C

Maken gebitsmodellen

€ 39,03

F126C

Beoordelen gebitsmodellen

€ 80,12

F127C

Multidisciplinair consult, per uur

(deelbaar in eenheden van vijf minuten)

€ 120,72

F128C

Prenataal consult (deelbaar in eenheden van vijf minuten)

€ 70,38

II Röntgenonderzoek

F151C

Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm.)

€ 15,12

F152C

Occlusale opbeet röntgenfoto

€ 15,12

F153C

Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm.)

€ 19,92

F154C

Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s

€ 24,41

F155C

Vervaardiging orthopantomogram

€ 38,98

F156C

Beoordeling orthopantomogram

€ 22,84

F157C

Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto

€ 24,41

F158C

Beoordeling laterale schedelröntgenfoto

€ 68,16

F159C

Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto

€ 24,41

F160C

Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto

€ 68,16

F161C

Meerdimensionale kaakfoto

€ 129,58

F162C

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

€ 53,99

III Behandeling

F411C *

Plaatsen beugel categorie 1

€ 328,65

F421C *

Plaatsen beugel categorie 2

€ 345,65

F431C *

Plaatsen beugel categorie 3

€ 404,55

F441C *

Plaatsen beugel categorie 4

€ 433,46

F451C *

Plaatsen beugel categorie 5

€ 883,15

F461C *

Plaatsen beugel categorie 6

€ 1.203,90

F471C *

Plaatsen beugel categorie 7

€ 1.159,73

F481C *

Plaatsen beugel categorie 8

€ 851,05

F491C *

Plaatsen beugel categorie 9

€ 1.090,87

F492C

Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak

€ 104,80

F511C

Beugelconsult per maand categorie 1

€ 54,13

F512C

Beugelconsult per maand categorie 2

€ 54,13

F513C

Beugelconsult per maand categorie 3

€ 54,13

F514C

Beugelconsult per maand categorie 4

€ 54,13

F515C

Beugelconsult per maand categorie 5

€ 59,55

F516C

Beugelconsult per maand categorie 6

€ 70,38

F517C

Beugelconsult per maand categorie 7

€ 70,38

F518C

Beugelconsult per maand categorie 8

€ 89,32

F519C

Beugelconsult per maand categorie 9

€ 105,56

F531C

Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4

€ 54,13

F532C

Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8

€ 59,55

F533C

Nacontrole beugel categorie 6, 9

€ 70,38

IV Diversen

F611C *

Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur

€ 115,25

F612C

Plaatsen intermaxillaire correctieveren

Kostprijs

F716C *

Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur

€ 24,30

F721C

Trekken tand of kies

€ 40,49

F722C

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant

€ 30,23

F723C *

Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)

€ 90,13

F724C

Preventieve voorlichting en/ of instructie

€ 12,10

F811C *

Reparatie of vervanging van beugel

€ 37,62

F812C *

Herstel of vervanging van retentie-apparatuur

€ 65,83

F813C *

Plaatsen extra retentiebeugels, per kaak

€ 65,83

Algemene bepalingen bij orthodontische prestaties, lijsten A, B en C

Algemeen

Voor behandeling in het kader van orthodontie kunnen uitsluitend prestaties en tarieven uit de tarieflijst orthodontie worden gedeclareerd. Overige tandheelkundige prestaties zijn hierop nooit van toepassing, met uitzondering van MRA-behandelingen.

Behandelingen met beugels (orthodontische apparatuur) betreffen het maken, passen en plaatsen van beugels.

Preventieve consulten waarin aan de consument wordt geleerd om het gebit met beugel te onderhouden, mogen niet apart in rekening worden gebracht, maar behoren tot de behandeling en tot de beugelconsulten tenzij dit langer duurt dan 10 minuten.

De kosten van reparatie of vervanging van beugels zijn in de prestaties voor het plaatsen van de beugel inbegrepen, tenzij die kosten zijn veroorzaakt omdat de patiënt de apparatuur is verloren of als de beugel als gevolg van onzorgvuldig gebruik is beschadigd.

Het plaatsen van elke categorie beugel mag in rekening worden gebracht. Bij behandelingen met twee categorieën beugels tegelijk mag alleen het beugelconsult (dan wel nacontrole) in rekening worden gebracht van de duurste categorie beugelconsulten (dan wel nacontrole).

Materiaal en techniekkosten dienen apart in rekening te worden gebracht voor alle beugelcategorieën met uitzondering van de techniekkosten voor buccale/ labiale brackets bij categorie 5 en 6. Deze zijn inbegrepen in het tarief.

De tarieven zijn inclusief de kosten van gebitsmodellen, uitgezonderd de kosten van modellen die vervaardigd worden op verzoek van ziektekostenverzekeraars of een orgaan belast met tuchtrechtspraak.

Hoofdstuk I Consultatie en diagnostiek

Ad F121) Eerste consult

Voor het tarief van het eerste consult verricht de zorgaanbieder een eenvoudig diagnostisch onderzoek. Dit onderzoek strekt ertoe om tot een voorlopige diagnose te komen. Het eenvoudig diagnostisch onderzoek is exclusief röntgenonderzoek en het maken en beoordelen van gebitsmodellen.

In het tarief van het eerste consult is begrepen de vergoeding van al die preventieve en curatieve maatregelen die geen orthodontische apparatuur vereisen zoals:

 • het inslijpen van één of meerdere elementen;

 • het stellen van de indicatie tot extractie;

 • het voorschrijven van oefeningen;

 • het adviseren van ouders en verzorgers.

Ad F122) Vervolgconsult

Voor het tarief van het vervolgconsult verricht de zorgaanbieder een eenvoudig diagnostisch onderzoek. Dit onderzoek strekt ertoe om tot een voorlopige diagnose te komen. Het eenvoudig diagnostisch onderzoek is exclusief röntgenonderzoek en het maken en beoordelen van gebitsmodellen.

In het tarief van het vervolgconsult is begrepen de vergoeding van al die preventieve en curatieve maatregelen die geen orthodontische apparatuur vereisen zoals:

 • het inslijpen van één of meerdere elementen;

 • het stellen van de indicatie tot extractie;

 • het voorschrijven van oefeningen;

 • het adviseren van ouders en verzorgers.

Het tarief voor een vervolgconsult kan niet in rekening worden gebracht voor een vervolgconsult binnen één maand na de datum waarop de patiënt zich voor het eerste consult bij de zorgaanbieder heeft vervoegd dan wel binnen één maand na de datum van een voorafgaand vervolgconsult dat in rekening is gebracht.

Ad F123) Controlebezoek

Indien tijdens een aangevangen behandeling met apparatuur wordt besloten om deze enige tijd te onderbreken en de patiënt tijdens deze onderbreking geen apparatuur draagt, kan voor een controlebezoek deze code in rekening worden gebracht.

Ad F124) Second opinion

Voor dit tarief verricht de zorgaanbieder een eenvoudig onderzoek bij de patiënt, niet leidend tot een behandelingsplan. Het tarief is exclusief röntgenonderzoek en het maken en beoordelen van gebitsmodellen.

Verder is in dit tarief begrepen de mondelinge of (indien gewenst) schriftelijke rapportage aan de patiënt en/of diens tandarts, en/of de behandelend tandarts of tandartsspecialist. Het tarief kan uitsluitend in rekening worden gebracht, als de second opinion geschiedt op verzoek van de patiënt, en deze niet in behandeling is of komt bij desbetreffende zorgaanbieder. Het tarief is niet van toepassing voor intercollegiale consultatie.

Ad F125) Maken gebitsmodellen

Uitgebreid onderzoek verricht de zorgaanbieder aan de hand van beoordeling van gebitsmodellen in die gevallen waarin een eenvoudig diagnostisch onderzoek niet tot een verantwoorde diagnose leidt.

Bij reeds aangevangen behandelingen met apparatuur kan deze verrichting niet worden gedeclareerd (de vergoeding is begrepen in het behandelingsmaandtarief).

Het vervaardigen van gebitsmodellen, zonder dat tevens beoordeling daarvan (onder prestatie F126) gedeclareerd wordt, is alleen in rekening te brengen indien dit geschiedt op verzoek van de adviserend tandarts of adviserend geneeskundige van ziektekostenverzekeraars dan wel een orgaan belast met (tucht)rechtspraak.

Ad F126) Beoordelen gebitsmodellen

Onder beoordeling van gebitsmodellen wordt verstaan: het bestuderen van studiemodellen, inclusief beoordeling met vastlegging van de bevindingen en inclusief het opstellen van een behandelingsplan en de bespreking van het plan met de patiënt en/of diens ouders of verzorgers. Met andere woorden: bezoeken van de patiënt aan de zorgaanbieder die betrekking hebben op de beoordeling van gebitsmodellen kunnen niet naast de beoordeling van gebitsmodellen in rekening worden gebracht.

Het tarief voor beoordeling van gebitsmodellen kan in rekening worden gebracht in die gevallen waarin nog geen behandeling met apparatuur heeft plaatsgevonden dan wel geen behandeling zal plaatsvinden.

In het geval dat een zorgaanbieder een door een collega aangevangen behandeling voortzet (bijvoorbeeld als gevolg van verhuizing van de patiënt) en deze zorgaanbieder een nieuwe beoordeling van gebitsmodellen geïndiceerd acht, kan − in afwijking van het hiervoor gestelde en onder Ad F125 − het tarief voor beoordeling van gebitsmodellen eenmalig worden gedeclareerd naast het behandelingsmaandtarief.

Het tarief voor beoordeling van gebitsmodellen kan niet opnieuw worden gedeclareerd binnen een periode van twaalf maanden na een eerder gedeclareerde beoordeling van gebitsmodellen.

Ad F127) Multidisciplinair consult

Het multidisciplinair consult is het gezamenlijk consult van meerdere behandelende tandheelkundige of medische disciplines waarbij de patiënt, al of niet vergezeld door ouders of derden, voor een belangrijk deel aanwezig is. Het multidisciplinair consult wordt uitgevoerd voorafgaand aan, tijdens of na een behandeling. Doel van de gezamenlijke consultatie, voorafgaand aan de behandeling, is te komen tot een eensluidende diagnose en een op de diverse facetten van de afwijking gefaseerd behandelplan, waarbij de inbreng van de verschillende disciplines op elkaar is afgestemd. Een multidisciplinair consult tijdens of na de behandeling heeft tot doel om de voortgang van het gezamenlijke behandelplan te evalueren, waar nodig bij te stellen en het vervolg van de behandeling vanuit meerdere disciplines af te stemmen. Het tarief is inclusief het mondeling of schriftelijk overleg tussen de behandelaren, dat ontstaat naar aanleiding van de consultatie van de patiënt. Het tarief van het multidisciplinaire consult is een maximum- uurtarief. Delen van het uurtarief zijn, naar rato van de feitelijk bestede tijd, te berekenen in eenheden van 5 minuten. Het multidisciplinair consult is niet bedoeld voor regulier intercollegiaal overleg.

Ad F128) Prenataal consult

Tijdens het prenataal consult bespreekt de zorgaanbieder met de aankomende ouder(s) de bevindingen van eerder uitgevoerd prenataal diagnostisch onderzoek en de mogelijke consequenties van deze bevindingen voor het kind. Tijdens dit consult wordt reeds in algemene zin ingegaan op mogelijke latere behandelstrategieën. Het tarief van het prenataal consult is gebaseerd op de duur van het consult van 35 minuten. Het tarief van het prenataal consult is een maximum-uurtarief.

Delen van het uurtarief zijn, naar rato van de feitelijk bestede tijd, te berekenen in eenheden van 5 minuten.

Hoofdstuk II Röntgenonderzoek

Uitgebreid onderzoek verricht de zorgaanbieder aan de hand van röntgenonderzoek in die gevallen waarin een eenvoudig diagnostisch onderzoek niet tot een verantwoorde diagnose leidt.

Ad F151) Intra-orale röntgenfoto (2x4 cm)

Maken en beoordelen. Per foto.

Ad F152) Occlusale opbeet röntgenfoto

Maken en beoordelen. Per foto.

Ad F153) Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm)

Maken en beoordelen. Per foto.

Ad F154) Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s

Ad F155) Vervaardiging orthopantomogram

Ad F156) Beoordeling orthopantomogram

Dit tarief kan naast F155 in rekening worden gebracht of indien het de beoordeling betreft van (een) door een derde vervaardigde röntgenfoto('s), bijvoorbeeld bij het overnemen van een behandeling, of bij het op verzoek van een patiënt (mede) beoordelen van een gestelde diagnose en/of van een behandelingsvoorstel.

Ad F157) Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto

Ad F158) Beoordeling laterale schedelröntgenfoto röntgenfoto (3x4 cm)

Dit tarief kan naast F157 in rekening worden gebracht of indien het de beoordeling betreft van (een) door een derde vervaardigde röntgenfoto('s), bijvoorbeeld bij het overnemen van een behandeling, of bij het op verzoek van een patiënt (mede) beoordelen van een gestelde diagnose en/of van een behandelingsvoorstel.

Ad F159) Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto

Ad F160) Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto

Dit tarief kan naast F159 in rekening worden gebracht of indien het de beoordeling betreft van (een) door een derde vervaardigde röntgenfoto('s), bijvoorbeeld bij het overnemen van een behandeling, of bij het op verzoek van een patiënt (mede) beoordelen van een gestelde diagnose en/of van een behandelingsvoorstel.

Ad F161) Meerdimensionale kaakfoto

Het maken van een meerdimensionale kaakfoto (bijvoorbeeld met een CT-scanner). Deze foto dient uitsluitend te worden genomen indien het maken van een dergelijke opname een meerwaarde heeft ten opzichte van conventionele röntgendiagnostiek.

Ad F161 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

Het beoordelen van de CT-scan en het bespreken met de patiënt.

Dit tarief kan tevens separaat in rekening worden gebracht, indien het de beoordeling betreft van (een) door een derde vervaardigde röntgenfoto('s), bijvoorbeeld bij het overnemen van een behandeling, of bij het op verzoek van een patiënt (mede) beoordelen van een gestelde diagnose en/of van een behandelingsvoorstel.

Hoofdstuk III Behandeling met apparatuur

Bij het opnieuw in behandeling nemen van een patiënt moet in redelijkheid worden beoordeeld of qua declaratie sprake is van een nieuwe behandeling dan wel van een voortgezette behandeling.

Ad F411) Plaatsen beugel categorie 1

Het plaatsen van een uitneembare beugel. Voorbeelden hiervan zijn een expansieplaat, een plaatje met protrusieveer, dan wel andere individueel gemaakte plaatapparatuur, zoals individueel gemaakte tonghekjes.

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad F421) Plaatsen beugel categorie 2

Het plaatsen van een eenvoudige beugel ter beïnvloeding van de kaakgroei met bijvoorbeeld een headgear, palatinale bar of linguale boog.

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht

Ad F431) Plaatsen beugel categorie 3

Het plaatsen van een uitneembare beugel ter beïnvloeding van de kaakgroei. Een voorbeeld hiervan is een blokbeugel (activator).

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad F441) Plaatsen beugel categorie 4

Het plaatsen van met banden vastzittende kaakcorrectie- apparatuur zoals bijvoorbeeld Herbst, MARA, RME. Deze beugels zijn bedoeld om de kaakgroei te beïnvloeden.

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad F451) Plaatsen beugel categorie 5

Het plaatsen van een vaste slotjesbeugel voor één tandboog. Het tarief is inclusief materiaal en techniekkosten voor het gebruik van buccale/ labiale brackets (“normale brackets”). Bij het gebruik van deze brackets mogen geen materiaal- en/ of techniekkosten in rekening worden gebracht.

Als gebruik wordt gemaakt van metalen zelfligerende of keramische brackets dan wel keramische zelfligerende brackets dienen de materiaal- en/of techniekkosten afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Aangezien in het bedrag voor het plaatsen van beugel categorie 5 al een gemiddeld materiaal- en techniekbedrag is verdisconteerd, dienen alleen de meerkosten in rekening te worden gebracht. De meerkosten voor materiaal en techniek die nodig zijn voor het gebruik van metalen zelfligerende of keramische brackets dan wel keramische zelfligerende brackets starten boven een bedrag van € 87,50.

Voor het plaatsen van linguale apparatuur zie de code F481.

Ad F461) Plaatsen beugel categorie 6

Het plaatsen van een vaste slotjesbeugel voor beide tandbogen. Het tarief is inclusief materiaal en techniekkosten voor het gebruik van buccale/ labiale brackets (“normale brackets”).

Bij het gebruik van deze brackets mogen geen materiaal- en/ of techniekkosten in rekening worden gebracht.

Als gebruik wordt gemaakt van metalen zelfligerende of keramische brackets dan wel keramische zelfligerende brackets dienen de materiaal- en/of techniekkosten afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Aangezien in het bedrag voor het plaatsen van beugel categorie 6 al een gemiddeld materiaal- en techniekbedrag is verdisconteerd, dienen alleen de meerkosten in rekening te worden gebracht. De meerkosten voor materiaal en techniek die nodig zijn voor het gebruik van metalen zelfligerende of keramische brackets dan wel keramische zelfligerende brackets starten boven een bedrag van € 175,-.

Voor het plaatsen van linguale apparatuur zie de code F491.

Ad F471) Plaatsen beugel categorie 7

Het plaatsen van vacuümgevormde apparatuur verkregen door een digitale set-up. Deze apparatuur bestaat uit tenminste 8 vacuümgevormde correctiehoesjes. Een voorbeeld hiervan is Invisalign.

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad F481) Plaatsen beugel categorie 8

Het plaatsen van brackets aan de linguale en/of palatinale zijde van gebitselementen, voor één tandboog.

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad F491) Plaatsen beugel categorie 9

Het plaatsen van brackets aan de linguale en/of palatinale zijde van gebitselementen, in beide tandbogen.

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad F492) Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak

Deze prestatie betreft het verwijderen van beugels bestaande uit vaste apparatuur (categorie 5,6,8,9). Onder deze prestatie vallen de werkzaamheden om de beugel uit de mond te verwijderen en het indien nodig plaatsen van retentie-apparatuur (apparatuur waarmee het resultaat van de behandeling wordt vastgehouden, zodat voorkomen wordt dat de tanden/kiezen weer teruggaan naar de oude stand, bijvoorbeeld een spalkje).

Deze prestatie mag niet in combinatie met een beugelconsult dan wel nacontrole worden gedeclareerd. Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht bij beugels die op of na 1 januari 2012 zijn geplaatst.

Ad F511) Beugelconsult per maand categorie 1

Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit categorie 1. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.

Ad F512) Beugelconsult per maand categorie 2

Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 2. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.

Ad F513) Beugelconsult per maand categorie 3

Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 3. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst.

Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.

Ad F514) Beugelconsult per maand categorie 4

Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 4. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.

Ad F515) Beugelconsult per maand categorie 5

Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 5. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.

Ad F516) Beugelconsult per maand categorie 6

Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 6. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.

Ad F517) Beugelconsult per maand categorie 7

Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 7. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.

Ad F518) Beugelconsult per maand categorie 8

Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 8. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.

Ad F519) Beugelconsult per maand categorie 9

Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 9. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst.

Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.

Ad F521) Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugelcategorie 1 t/m 9)

Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit alle beugel categorieën. Deze prestatie dient in rekening te worden gebracht vanaf de 25e behandelingsmaand. Ongeacht het aantal bezoeken per maand.

Ad F531) Nacontrole beugel categorieën 1 t/m 4

Deze prestatie betreft het uitvoeren van controles na afloop van de actieve beugelbehandeling.

Ad F532) Nacontrole beugel categorieën 5, 7, 8

Deze prestatie betreft het uitvoeren van controles na afloop van de actieve beugelbehandeling.

Ad F533) Nacontrole beugel categorieën 6, 9

Deze prestatie betreft het uitvoeren van controles na afloop van de actieve beugelbehandeling.

Hoofdstuk IV Diversen

Ad F611) Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur

Deze prestatie is van toepassing bij het door middel van elektronische apparatuur meten, monitoren en vastleggen van de therapietrouw bij de patiënt bij het dragen van uitneembare apparatuur en retentieapparatuur (inclusief uitlezen chip) en het op gezette tijden bespreken van de resultaten daarvan met patiënt en/of ouders. De prestatie ‘elektronische chip’ is eenmalig gedurende de gehele actieve behandelduur in rekening te brengen. Het tarief is niet van toepassing op vacuümgevormde apparatuur. De patiënt dient, voorafgaand aan de behandeling met een apparaat voorzien van elektronische chip, door de zorgaanbieder op de hoogte te zijn gesteld van de extra kosten die verbonden zijn aan deze behandelingen. De patiënt moet hier voorafgaand aan de behandeling mee ingestemd hebben.

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad F612) Plaatsen intermaxillaire correctieveren

Deze prestatie mag in rekening worden gebracht bij het gebruik van intermaxillaire correctieveren, zoals JasperJumper of Forsus spring.

Ad F716) Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur

Het vervaardigen en plaatsen van een mondbeschermer, alsmede het geven van instructie omtrent het gebruik, tijdens behandeling met orthodontische apparatuur.

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad F712) Trekken tand of kies

Inclusief (eventueel) hechten, kosten hechtmateriaal en wondtoilet.

Ad F722) Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant

Inclusief (eventueel) hechten, kosten hechtmateriaal en wondtoilet.

Ad F723) Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)

Het plaatsen van een micro-implantaat, bedoeld als verankering bij een orthodontische behandeling, en het weer verwijderen van het micro-implantaat. Deze prestatie mag per micro-implantaat in rekening worden gebracht.

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad F724) Preventieve voorlichting en/ of instructie

Het geven van voorlichting of instructie, toegesneden op de desbetreffende patiënt. Voorbeelden hiervan zijn het kleuren van de plaque, het vastleggen van de plaquescore, het geven van voedingsadviezen, het afnemen van een voedingsanamnese en het geven van voorlichting over het afleren van (een) negatieve gewoonte(s). De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van 5 minuten gedeclareerd.

Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht indien het consult waarin aan de consument wordt geleerd om het gebit met beugel te onderhouden langer duurt dan 10 minuten. Preventieve consulten waarin aan de consument wordt geleerd om het gebit met beugel te onderhouden, mogen niet apart in rekening worden gebracht, indien deze korter duren dan 10 minuten; dergelijke situaties behoren tot de behandeling en tot de beugelconsulten.

Ad F811) Reparatie of vervanging van beugel

Het repareren of vervangen van (onderdelen van) een beugel (zoals een zelfligerende bracket) na verlies of duidelijk onzorgvuldig gebruik van de beugel door de patiënt. Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht indien het reguliere reparaties of vervangingen betreft.

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad F812) Herstel of vervanging van retentie-apparatuur

Het repareren of vervangen van een retentiebeugel. Uitsluitend in rekening te brengen tenminste één jaar nadat de actieve beugelbehandeling afgelopen is. Deze prestatie mag tevens in rekening worden gebracht indien een andere zorgaanbieder dan de zorgaanbieder die de actieve behandeling heeft gedaan, de retentie-apparatuur herstelt of vervangt (ook als dat in het eerste jaar nadat de actieve beugelbehandeling afgelopen is, plaatsvindt).

Deze prestatie mag niet in combinatie met een beugelconsult dan wel nacontrole worden gedeclareerd.

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad F813) Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak

Het plaatsen van een extra retentiebeugel voor extra houvast. Met retentie-apparatuur wordt het resultaat van de behandeling vastgehouden, zodat voorkomen wordt dat de tanden/kiezen weer teruggaan naar de oude stand. Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht als de extra retentiebeugel in dezelfde kaak wordt geplaatst waarin ook de eerste retentievoorziening is geplaatst.

Deze prestatie mag uitsluitend in rekening worden gebracht bij het vervaardigen van extra retentie- apparatuur in dezelfde kaak en die gelijktijdig gebruikt wordt met de eerste retentie-apparatuur.

Deze prestatie mag niet in combinatie met een beugelconsult dan wel nacontrole worden gedeclareerd.

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad F911A) Inkopen op uitkomst orthodontie

Deze prestatie omvat de gehele orthodontische behandeling voor een patiënt tot 18 jaar met garantie op uitkomst voor een periode van 5 jaar. De prestatie kan uitsluitend gedeclareerd worden indien er een schriftelijke overeenkomst met een ziektekostenverzekeraar aan ten grondslag ligt. Deze overeenkomst dient afspraken te bevatten over de (gewenste) ‘uitkomsten’ van de behandeling(en) en de wijze waarop de gegevens (zoals foto’s van de begin- en eindsituatie) en de eindstatus (bijvoorbeeld door een Par-score) worden vastgelegd.

Tenzij expliciet anders overeengekomen met de ziektekostenverzekeraar, kunnen gedurende de looptijd van deze overeenkomst de volgende prestaties niet in rekening worden gebracht bij de patiënt of diens ziektekostenverzekeraar:

F121A, F122A, F123A, F125A, F126A, F151A, F152A, F153A, F154A, F155A, F156A, F157A, F158A, F159A, F160A, F161A, F162A, F411A, F421A, F431A, F441A, F451A, F461A, F481A, F491A, F492A, F511A, F512A, F513A, F514A, F515A, F516A, F518A, F519A, F521A, F531A, F532A, F533A, F611A, F612A, F716A, F721A, F722A, F723A, F724A, F811A, F812A, F813A.

Bijlage 2. bij Tariefbeschikking orthodontische zorg

TB/CU-7057-01 van 11 december 2012

1. Materiaal- en/of techniekkosten

De kosten van tandtechniek die noodzakelijk zijn voor de behandeling en extra zijn ingekocht door de zorgaanbieder en de kosten van de materialen die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie. Hier worden expliciet niet de verbruiksmaterialen bedoeld. Bij de prestaties waarbij dit van toepassing kan zijn staat dit in de onderhavige tariefbeschikking aangegeven met een * (sterretje).

De materiaal- en/of techniekkosten dienen per gedeclareerde prestatie gespecificeerd te worden en mogen niet hoger zijn dan de door de zorgaanbieder betaalde en/of verschuldigde kosten voor inkoop. De zorgaanbieder is verplicht om op verzoek van de patiënt of diens verzekeraar de nota van de tandtechnicus/ het tandtechnisch laboratorium te overleggen.

Indien de zorgaanbieder de tandtechnische werkstukken zelf vervaardigt, is deze verplicht aan de patiënt of diens verzekeraar de techniekkosten te specificeren conform de lijst van de Nederlandse Zorgautoriteit met maximumtarieven voor tandtechniek in eigen beheer.

Voor nadere transparantie voorschriften ten aanzien van het specificeren en inzichtelijk maken van materiaal- en/of techniekkosten wordt verwezen naar de Regeling Mondzorg.

2. Max-max tarieven

 • 2.1 De maximumtarieven in de onderhavige tariefbeschikking kunnen ten hoogste met 10% worden verhoogd indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen de betreffende zorgaanbieder en ziektekostenverzekeraar ten grondslag ligt.

 • 2.2 Een tarief dat niet hoger is dan de maximumtarieven in de onderhavige tariefbeschikking kan aan eenieder in rekening worden gebracht. Een tarief dat tot stand komt met toepassing van artikel 2.1 van bijlage 2 van de onderhavige tariefbeschikking kan uitsluitend in rekening worden gebracht aan (a) de ziektekostenverzekeraar met wie het verhoogde maximumtarief is overeengekomen of (b) de verzekerde ten behoeve van wie een ziektekostenverzekering met betrekking tot tandheelkundige zorg is gesloten bij een ziektekostenverzekeraar met wie een zodanig verhoogd maximumtarief schriftelijk is overeengekomen. Een tarief dat tot stand komt met toepassing van artikel 2.1 van bijlage 2 van de onderhavige tariefbeschikking kan uitsluitend in rekening worden gebracht voor zover een ziektekostenverzekering met betrekking tot tandheelkundige zorg tussen de ziektekostenverzekeraar en verzekerde is overeengekomen die de betreffende prestatie omvat.

 1. Het betreft hier de handelingen bedoeld in artikel 1, sub b, nr. 2o, van de Wmg.

  ^ [1]
 2. Het betreft hier de werkzaamheden bedoeld in artikel 2, aanhef, en sub d, van het

  Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wmg.

  ^ [2]
 3. De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. De materiaal- en/of techniekkosten mogen niet hoger zijn dan de door de zorgaanbieder betaalde en/of verschuldigde kosten voor inkoop (zie bijlage 2 bij deze tariefbeschikking).

  ^ [3]
Terug naar begin van de pagina