Wijzigingsregeling Regeling zorgaanspraken AWBZ in verband met het beperken van de aanspraak op ZZP’s

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2014 t/m 31-12-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, Z-3145524, houdende wijziging van de Regeling zorgaanspraken AWBZ in verband met het beperken van de aanspraak op ZZP’s

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 ZZP 1 VV, ZZP 2 VV, ZZP 1B GGZ, ZZP 2B GGZ, ZZP 1C GGZ, ZZP 2C GGZ, ZZP 1 VG en ZZP 2 VG zoals deze luidden op 31 december 2012, blijven van toepassing op een verzekerde die:

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 ZZP 3 VV zoals dat luidt op 31 december 2013, blijft van toepassing op een verzekerde die:

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Terug naar begin van de pagina