Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren

Geraadpleegd op 28-11-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 16-12-2015.
Geldend van 16-12-2015 t/m 31-03-2016

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.4

Informatie geldend op 16-12-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren
    Artikelen: 1.10, 1.11, 1.6

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 16-12-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
21-04-2021 Wijziging 12-04-2021 Stcrt. 2021, 17794 WJZ/21072840 12-04-2021 Stcrt. 2021, 17794
01-01-2015 Nieuw 10-12-2014 Stcrt. 2014, 35166 WJZ/14139630 10-12-2014 Stcrt. 2014, 35166
Naar boven