Besluit vaststelling taken Staatssecretaris van Economische Zaken (dec. 2012)

[Regeling materieel uitgewerkt per 30-10-2017.]
Geldend van 21-12-2012 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 18 december 2012 , nr. WJZ/12384171 houdende vaststelling van taken van de Staatssecretaris van Economische Zaken

Artikel 1

De Staatssecretaris van Economische Zaken, mevrouw S.A.M. Dijksma, is binnen de grenzen van het door de Minister van Economische Zaken vastgestelde beleid in het bijzonder belast met:

  • a. landbouw, voedselkwaliteit en groen beroepsonderwijs;

  • b. dierenwelzijn;

  • c. natuur en biodiversiteit;

  • d. structuurfondsen en cohesiebeleid;

  • e. intellectueel eigendom, voor zover het betreft octrooi- en kwekersrecht;

  • f. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan haar wordt toevertrouwd.

Artikel 2

De staatssecretaris voert in de internationale contacten, die zij bij de behartiging van de in artikel 1, onderdeel a, b, c, en d, genoemde aangelegenheden heeft, de titel: Minister voor Landbouw.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 18 december 2012.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 december 2012

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp.

Terug naar begin van de pagina