Regeling vaststelling kosten ex artikel 1, onderdeel bb, Besluit zorgverzekering

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 2012, Z-3146924, houdende vaststelling van kosten als bedoeld in artikel 1, onderdeel bb, van het Besluit zorgverzekering

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 1, onderdeel bb, van het Besluit zorgverzekering;

Besluit:

Artikel 1

De kosten met betrekking tot het vereveningsjaar 2013 waarmee bij het opstellen van de Regeling risicoverevening 2013 geen rekening kon worden gehouden, bedragen € 201 miljoen, waarvan

  • a. € 47 miljoen wordt toegerekend aan de variabele kosten van medisch-specialistische zorg,

  • b. € 8 miljoen wordt toegerekend aan de vaste zorgkosten, en

  • c. € 146 miljoen wordt toegerekend aan de kosten van geneeskundige geestelijke gezondheidszorg.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers.

Terug naar begin van de pagina