Tijdelijke regeling hypothecair krediet

Geraadpleegd op 24-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk FM/2012/1887M
Identificatienummer BWBR0032503
Rechtsgebied Bank- en effectenrecht, financiering | Toezicht bank- en kredietwezen
Overheidsthema Financiën

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
    Bijlage: 7

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2022

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 25-10-2023 Stcrt. 2023, 30022 2023-0000237553 25-10-2023 Stcrt. 2023, 30022
Wijziging 21-10-2022 Stcrt. 2022, 28829 2022-0000250727 21-10-2022 Stcrt. 2022, 28829
Wijziging 20-10-2021 Stcrt. 2021, 44703 2021-207091 20-10-2021 Stcrt. 2021, 44703
Wijziging Stcrt. 2020, 55946 2020-200374 Stcrt. 2020, 55946
Wijziging 27-08-2020 Stcrt. 2020, 46367 2020-0000157804 27-08-2020 Stcrt. 2020, 46367
Wijziging 16-10-2019 Stcrt. 2019, 58555 2019-166445 16-10-2019 Stcrt. 2019, 58555
Wijziging 01-11-2018 Stcrt. 2018, 62895 2018-0000176782 01-11-2018 Stcrt. 2018, 62895
Wijziging 12-10-2017 Stcrt. 2017, 59413 2017-195856 12-10-2017 Stcrt. 2017, 59413
Wijziging 19-10-2016 Stcrt. 2016, 56566 2016-170256 19-10-2016 Stcrt. 2016, 56566
Wijziging 19-10-2015 Stcrt. 2015, 36711 2015-0000013395 19-10-2015 Stcrt. 2015, 36711
Wijziging 10-11-2014 Stcrt. 2014, 32620 FM/2014/1655M 10-11-2014 Stcrt. 2014, 32620
Wijziging 10-12-2013 Stcrt. 2013, 35219 FM/2013/1923M 10-12-2013 Stcrt. 2013, 35219
Wijziging 10-12-2013
samen met
30-10-2013
Stcrt. 2013, 35219
samen met
Stcrt. 2013, 31141
FM/2013/1923M
samen met
FM2013/1846M
30-10-2013 Stcrt. 2013, 31141
Nieuwe-regeling 12-12-2012 Stcrt. 2012, 26433 FM/2012/1887M 12-12-2012 Stcrt. 2012, 26433
Naar boven