Besluit uitoefening taken ex artikel 10a, eerste lid, onderdeel h, Gaswet

Geldend van 19-12-2012 t/m heden

Besluit uitoefening taken ex artikel 10a, eerste lid, onderdeel h, Gaswet

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 10a, eerste lid, onderdeel h, van de Gaswet;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De netbeheerder van het landelijk gastransportnet wordt belast met het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de volgende taken:

  • 2 De Minister van Economische Zaken stelt de netbeheerder, bedoeld in het eerste lid, alle bij hem berustende gegevens ter beschikking die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taak waarmee die netbeheerder op grond van het eerste lid is belast.

  • 3 De netbeheerder van het landelijk gastransportnet levert in de oneven jaren uiterlijk op 1 september de resultaten van de risico evaluatie als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, aan de Minister van Economische Zaken.

  • 4 De netbeheerder van het landelijk gastransportnet levert in de even jaren uiterlijk op 1 oktober het preventieve actieplan als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, aan de Minister van Economische Zaken.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

’s-Gravenhage, 10 december 2012

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp.

Terug naar begin van de pagina