Regeling koopsubsidieplafond 2013

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 12 december 2012, nr. 2012-0000729990, houdende vaststelling voor het jaar 2013 van het bedrag, bedoeld in artikel 6, zesde lid, onderdeel a, van de Wet bevordering eigenwoningbezit (Regeling koopsubsidieplafond 2013)

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Gelet op artikel 6, zesde lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet bevordering eigenwoningbezit;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 december 2012

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok.

Terug naar begin van de pagina