Regeling normering topinkomens OCW-sectoren

Geraadpleegd op 28-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Bijlage

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Regeling normering topinkomens OCW-sectoren
    Artikel: 3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

Door Stcrt. 2018/65492 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2019.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2022 Wijziging 17-11-2021 Stcrt. 2021, 47506 FEZ/30160846 17-11-2021 Stcrt. 2021, 47506
25-11-2020 Wijziging 16-11-2020 Stcrt. 2020, 60912 26008797 16-11-2020 Stcrt. 2020, 60912
01-01-2020 Wijziging 12-11-2019 Stcrt. 2019, 63247 FEZ/17725846 12-11-2019 Stcrt. 2019, 63247
01-01-2018 Wijziging 17-11-2017 Stcrt. 2017, 67801 WJZ/ 1254265 (8170) 17-11-2017 Stcrt. 2017, 67801
01-01-2017 Wijziging 18-11-2016 Stcrt. 2016, 64023 WJZ/1070633(ID7765) 18-11-2016 Stcrt. 2016, 64023
01-01-2016 Nieuw 10-11-2015 Stcrt. 2015, 40838 WJZ/798385(10556) 10-11-2015 Stcrt. 2015, 40838
Naar boven